Konec dlouhého čekání. Fakultní nemocnice v Plzni otevřela nový urgentní příjem

foto: M. Osvaldová

Po dvou letech definitivně skončila přestavba centrálního příjmu Fakultní nemocnice v Plzni. Pacientům nabídne více ambulancí, větší čekárny i širší chodby. Novinkou tohoto pracoviště je vyvolávací systém a třídění pacientů, které urychlí potřebné ošetření. Slavnostního otevření se zúčastnili také premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. 

Foto: M. Osvaldová

„Novinkou tohoto pracoviště je vyvolávací systém a třídění pacientů, které urychlí potřebné ošetření. Pro pacienty je na akutní zóně k dispozici 13 observačních lůžek, která zajistí komfort i určitou intimitu při vyšetření a potřebném ošetření. Nejzásadnějším přínosem je centralizace všech akutních pacientů na jedno místo, nemocní již nebudou bloudit po celém areálu,“ uvedl ředitel nemocnice Václav Šimánek. V nepřetržitém provozu je zde poskytována akutní zdravotnická péče pacientům s interním, kardiologickým, chirurgickým a neurologickým onemocněním, samozřejmou součástí je také traumatologická ambulance. Multioborový tým sester, lékařů a zdravotnických záchranářů poskytuje péči všem příchozím, včetně pacientů přivezených zdravotnickou záchrannou službou, a zajišťuje jejich plynulé ošetření či umístění na lůžko akutní péče.

Foto: M. Osvaldová

Na slavnostní otevření dorazila také bývalá děkanka Fakulty zdravotnických studií a poslankyně Ilona Mauritzová. „Urgentní příjem na mě působí velmi dobře, už při vchodu pacient vidí, že tady nevládne chaos. Lékaři přijdou za pacientem, nikoli, že pacient chodil za lékařem. Víme, že přijde ten lékař, kterého pacient potřebuje. Tento koncept je správný, je to velký dárek nejen pro občany, ale i pro zdravotnické pracovníky, kteří budou moci poskytovat péči právě podle nové koncepce Ministerstva zdravotnictví. Líbí se mi, že tady bude pracovat multioborový tým,“ uvedla Mauritzová.

Součástí urgentního příjmu nejsou jen prostorové úpravy, ale i nejmodernější diagnostické technologie jako například rentgenové pracoviště s unikátním robotickým Rtg. Další novinkou tohoto moderního pracoviště je i dětský hrací koutek a v budoucnosti je naplánovaná i ordinace praktického lékaře.

Foto: M. Osvaldová

Celá rekonstrukce urgentního příjmu probíhala bez jakéhokoliv omezení poskytování zdravotní péče, v loňském roce zde bylo ošetřeno 55 tisíc pacientů.

Plánovaný rozpočet pro celou stavbu a speciální zdravotnickou techniku je 98 milionů korun, financování bude v poměru 70 % dotace ze státního rozpočtu a 30 % vlastní zdroje Fakultní nemocnice Plzeň. Nemocnice dále financovala vybavení nábytkem a další zdravotnickou technikou ve výši 13,5 milionů korun.