Komunistům nevyšel politický handl, plzeňští zastupitelé zkrouhli příspěvek pro bojovníky za svobodu

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

I přes značný odpor zastupitelů z KSČM snížilo plzeňské zastupitelstvo dotaci pro oblastní pobočku Českého svazu bojovníků za svobodu. Místo každoročně požadovaných 70 tisíc dostane letos spolek jen 20 tisíc korun na svoji činnost. S návrhem přišel primátor Martin Baxa (ODS) a kromě členů KSČM získal podporu napříč celým zastupitelstvem. Důvodem k omezení příspěvku jsou kroky a výroky celostátního vedení Českého svazu bojovníků za svobodu. Zejména pak ocenění pamětní medailí komunistického poslance Zdeňka Ondráčky, který v uniformě policie rozháněl lidi na protirežimních demonstracích v roce 1989.

Při projednávání bodu o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu kanceláře primátora vystoupil zastupitel Václav Štekl (KSČM) a dotázal se primátora, proč mají bojovníci za svobodu dostat letos o 50 000 korun menší příspěvek. „Plně se neztotožňuji s některými kroky celostátního vedení tohoto spolku. Chci se zeptat členů oblastního spolku, čím chtějí svoji činnost naplňovat pro město Plzeň během letošního roku. Některá veřejná vyjádření činovníků tohoto spolku na té nejvyšší úrovni jsou v rozporu s tím, co já jsem přesvědčen že je v souladu s demokratickým fungováním naší společnosti,“ odpověděl primátor.

Na to reagoval Štekl tím, že jemu se zase nelíbí náplň činnosti spolku PTP Plzeň Západní Čechy, který má rovněž od kanceláře primátora dostat 70 000 korun. „Spolek chce prosazovat debolševizaci, bojovat proti přežívající totalitě a komunistické ideologii, zejména prostřednictvím besed s mládeží, organizovaných vedením škol. Třicet let po revoluci mezi námi žádní bolševici nejsou. Nejsem si vědom toho, že by zde přežívala nějaká forma totality. KSČM je demokratická strana, její ideologie je pod velkým drobnohledem všech našich politických soupeřů i orgánů i státu. Je to pro mě na hraně používání těchto formulací,“ uvedl Štekl a nabídl primátorovi politický handl.

„Klub KSČM podpoří tento materiál, pokud Svazu bojovníků za Svobodu bude přiznáno 70 000 Kč jako v minulosti. Navrhuji, aby v důvodové zprávě byly vynechány dvě řádky o tom, jak spolek PTP bude prosazovat debolševizaci, bojovat proti přežívající totalitě a komunistické ideologii,“ navrhl zastupitel Štekl. Jeho návrh se ale nesetkal s úspěchem a vyvolal vlnu negativních reakcí.

„Váš návrh na úpravu důvodové zprávy týkající se spolku PTP Plzeň Západní Čechy považuji za zarážející. Jedná se o slova ze žádosti toho spolku. Já činnost tohoto spolku podporuji. Znám osobně jeho představitele, byli to političtí vězni. Tento spolek má získat podporu z rozpočtu města Plzně,“ řekl primátor.

A přidali se i další. „Budu rád, pokud se děti ve školách budou učit a poznávat etapu 45 let vlády komunismu. Je to důležité a zatím jsem nezaznamenal od jediného politika KSČM, že by se veřejně omluvil lidem za to, co se tady za těch 45 let lidem stalo. Je na místě se omluvit a ne omezovat přístup informací pro mládež za toto období,“ zdůraznil zastupitel Jiří Lodr (KDU-ČSL).

Podle Štekla se KSČM od chyb tehdejší KSČ distancovala a distancuje. „Je nám líto co se tady stalo. Jsme si toho sakra vědomi. Kdo nechce slyšet naše omluvy, tak je neslyší,“ prohlásil Štekl. Podporu primátorovi vyjádřili Piráti. „Není to nic proti konkrétním lidem z KSČM. Je tam ale malý výraz omluvy a pokory za vraždy lidí,“ řekl Daniel Kůs. Další pirát Petr Vileta doporučil Šteklovi, ať slova o omluvě a pokoře vyřídí s Praze svým kolegům, konkrétně paní Semelové a pánům Grebeníčkovi a Filipovi.

Návrh o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu kanceláře primátora následně schválili v původně navržené podobě všichni zastupitelé kromě trojice z KSČM.