Komory v Plzeňském kraji spojily své síly a vznikla Krajská hospodářská komora

Krajská hospodářská komora

Sloučením Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a Okresní hospodářské komory Plzeňsko, vznikla v Plzeňském kraji Krajská hospodářská komora (KHK). Vstoupily do ní i okresní pobočky v Plzni, Rokycanech, Tachově a ze severu Plzeňska. Krajským předsedou se stal Ota Rubner, který bude usilovat o vstup zbylých tří ze sedmi okresních komor v regionu. Cílem je vytvořit jednu silnou hospodářskou komoru. Mimo tak zatím zůstávají komory Klatovy, Domažlice a Plzeň-jih, které měly výhrady k činnosti zaniklé regionální komory.

Snahou všech subjektů je podle předsedy Oty Rubnera to, aby byly rovnocenným partnery kraje a vedení měst a obcí. Sloučené komory v Plzni, Rokycanech, Tachově a severu Plzeňska nemají právní subjektivitu, ale mají stále svá představenstva a vedení, která rozhodují o projektech na jejich území. „Nová Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji plní všechny činnosti krajské hospodářské komory, tedy delegované pravomoci Hospodářské komory ČR, tedy ústředí v Praze,“ vysvětlil Rubner s tím, že je třeba okresní komory vymanit ze stávající stagnace.

Zástupci komor chtějí být v poradních orgánech měst i kraje, aby mohli prosazovat své zájmy. V krajském paktu zaměstnanosti a tripartitě nechtějí vystupovat jako malé okresní komory, ale jako silný subjekt. „Už jsme si s primátorem Plzně dali své návrhy konkrétních lidí do jednotlivých komisí a výborů, tedy do poradních orgánů, abychom tam byli slyšet a mohli si tam prosazovat svoje zájmy,“ konstatoval Rubner.

V současné době má krajská komora 281 členů. Jsou mezi nimi i firmy z Klatovska, Domažlicka, i z jižního Plzeňska, tedy z okresů, které se dosud nepřipojily. Nechybí ovšem ani firmy z Prahy, které mají zájmy v Plzeňském kraji.