Klíšťata útočí. Riziko je v těchto dnech na maximálních hodnotách

ilustrační foto

Nejvyšší stupeň aktivity klíšťat má vrcholit o tomto víkendu. Český hydrometeorologický ústav  (ČHMÚ) tak příliš nedoporučuje vstupovat volně do listnatých a smíšených lesů.

Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem. ČHMÚ hlásí v těchto dnech stupeň ohrožení s číslem 10, tedy maximální hodnotu. Preventivní opatření jsou podle odborníku jasná. „Jde o použití repelentu před každou procházkou do přírody. Dále se nedoporučuje vstupovat volně do listnatých a smíšených lesů. Doporučuje se spíše pohyb po sušších zpevněných cestách, kde se klíšťata tolik nevyskytují. Večer a ráno by jste neměli zapomínat na  prohlídku těla a  popřípadě vynaložit maximální snahu o co nejrychlejší a nejopatrnější odstranění klíšťat z vašeho těla,“ uvedl ČHMÚ.

Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje, dále porosty na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu.