Klára Becková a další Loosovy partnerky

Bendova 10 / foto: www.adolfloosplzen.cz

Zveme vás na přednášku, která do Loosova interiéru v Bendově ulici 10. Připomene plzeňskou rodačku Kláru Beckovou a svět, v němž žila, ale i další partnerky „otce moderní architektury“ Adolfa Loose, které byly klíčovými pro jeho život. Akce se koná ve čtvrtek 1. listopadu od 18 hodin. Přednášet bude David Růžička.