Klabava dělá dlouhodobě problémy

Od roku 2002, kdy v okolí Klabavy povodeň způsobila největší školy, investovalo Povodí Vltavy do protipovodňových opatření na řece Klabavě cca 100 milionů korun, dalších přibližně 50 milionů si vyžádaly investice v podobě preventivních opatření. Jednou ze staveb, která byla dokončena v letošním roce, a také už byla prověřena povodní, jsou protipovodňové valy v Nové Huti, která spadá pod obec Dýšina. V současné době se připravuje protipovodňová ochrana pro město Rokycany. Zaznělo to také na společném jednání, kterého se zúčastnilo devět starostů obcí kolem řeky Klabavy.

Starostové obcí podél řeky Klabavy měli na setkání, které se uskutečnilo z popudu hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, možnost hovořit o konkrétních problémech, které vodní tok v obcích způsobuje, ale také návrzích řešení, jež by napomohly situaci řešit. „Klabava je řeka, která dělá dlouhodobě problémy, proto jsem požádal o setkání generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubalu o setkání, kde bychom se mohli nad tímto tématem sejít,“ uvedl hejtman Václav Šlajs a zároveň dodal, že původně plánované zádržné nádrže ve vojenském újezdu Brdy nebude z bezpečnostních důvodů zatím možné realizovat. Přislíbil však další jednání s ministrem obrany.

Generální ředitel Povodí Vltavy v reakci na problémy v obcích slíbil starostům pomoc s údržbou porostů kolem vodních toků, ale zejména nabídl možnost přímé komunikace nad konkrétními problémy v obcích. „Naším úkolem je získat informace o tom, co je třeba v ochraně před povodněmi udělat a pomoct obcím s čerpáním z programu prevence před povodněmi, jehož třetí etapa byla právě otevřena,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala s tím, že diskuze pro něj byla velmi podnětná a kromě odstraňování porostů na březích vodních toků se zaměří také na zkapacitnění průtočnosti malých toků, které starostové požadovali.

Přínos společného setkání ocenil také starosta Hrádku u Rokycan a předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Jaroslav Perlík. „S vedením Povodí Vltavy jsme se dohodli, že obce dostanou digitální povodňový plán oblasti kolem Klabavy a zástupci Regionální rozvojové agentury zpracují do měsíce návrh protipovodňových opatření na Klabavě,“ uvedl konkrétní výstupy z jednání Perlík.