Každý desátý může být ohrožen chudobou

Náklady na bydlení představují pro 26,8 % domácností v Plzeňském kraji vysokou finanční zátěž. Podle údajů Českého statistického úřadu to může mít dopad na míru ohrožení příjmovou chudobou. Ta se počítá jako podíl osob žijících v domácnostech, jejichž příjem je nižší než stanovená hranice ohrožení příjmovou chudobou. Nejčastěji používanou hranicí je 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácností a zohledňuje se velikost a složení domácností.

V České republice dosáhla míra ohrožení příjmovou chudobou 9,7 %. Aby domácnosti jednotlivců v ČR nebyly pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou, musely mít čistý peněžní příjem vyšší než 10 691 Kč/měsíc, domácnost dvou dospělých vyšší příjmy než 16 036 Kč/měsíc, rodič s dítětem do 13 let více než 13 898 Kč/měsíc a partnerský pár se dvěma dětmi do 13 let více než 22 450 Kč/měsíc.

Celkové měsíční náklady na bydlení v Plzeňském kraji činily v průměru 5 235 Kč a meziročně se zvýšily o 130 Kč, tj. o 2,5 %. Nejvyšší podíl z celkových měsíčních nákladů tvořila elektřina (27,4 %) a nájemné (22,4 %). Oproti loňskému roku vzrostly nejvíce náklady za plyn a nájemné. Meziročně se měsíční poplatky za plyn zvýšily v průměru o 97 Kč a nájemné o 85 Kč. Průměrné měsíční náklady na bydlení dosáhly v ČR výše 5 595 Kč a v porovnání s Plzeňským krajem byly o 360 Kč vyšší. Nejdražší bydlení bylo v Hl. městě Praze, kde průměrné měsíční náklady činily 7 359 Kč, naopak nejlevněji bydleli obyvatelé v Kraji Vysočina (4 574 Kč) a v Pardubickém kraji (4 673 Kč).

V Plzeňském kraji bydlelo v rodinném domě 44,4 % domácností, v porovnání s ČR byl tento podíl vyšší o 1,7 procentního bodu. Nejnižší podíl domácností bydlících v rodinném domě byl zjištěn v Hl. městě Praze (12,4 %) a v Karlovarském kraji (25,7 %). Naopak nejvyšší podíl domácností v rodinných domech byl v Kraji Vysočina (62,9 %).

Náklady na bydlení v Plzeňském kraji představovaly velkou zátěž pro 26,8 % domácností a v porovnání s ČR to bylo o 3,1 procentního bodu více. Náklady na bydlení nepředstavovaly vůbec žádnou zátěž pro 4,3 % plzeňských domácností.

V Plzeňském kraji bylo vybaveno 99,4 % domácností pračkou, 98,2 % barevným televizorem a 99,4 % telefonem (pevnou linkou nebo mobilem). Osobní počítač vlastnilo 77,4 % domácností a osobní auto 77,7 % domácností. Osobní automobil si z finančních důvodů nemohlo pořídit 7,2 % a osobní počítač 3,1 % plzeňských domácností.