Každá druhá kontrola v bazaru či zastavárně odhalila porušení zákona

Česká obchodní inspekce v průběhu celého roku 2018 kontrolovala dodržování zákonů v bazarech a zastavárnách. Celkem ČOI provedla 433 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 220 z nich, což je více než v 50 % případů. Nejčastěji obchodníci porušovali povinnost informovat spotřebitele o možnosti zboží reklamovat nebo neoznačili v dokladu o zakoupení, že se jedná o bazarové nebo o vadné zboží.

„Při kontrolách bazarů a zastaváren došlo oproti roku 2017 k mírnému snížení počtu porušení právních předpisů, a to téměř o 4 %. Přesto i v roce 2018 byly zjištěny nedostatky ve více než polovině kontrolovaných provozoven. Proto ČOI plánuje v těchto kontrolách pokračovat i v roce 2019,“ uvedl ředitel české obchodní inspekce Mojmír Bezecný. V Plzeňském a Karlovarském kraji provedli inspektoři 51 kontrol, 39 z nich bylo s porušením předpisů. Celkem uskutečnila 433 kontrol a u 220 kontrol zjistila porušení  právních předpisů, což představuje 50,8 %.