Katedrála sv. Bartoloměje se chystá na Plzeňský varhanní festival

Michal Hanzal / foto: Ars Christiana

I tento rok připravuje obecně prospěšná společnost Ars Christiana Plzeňský varhanní festival. Posluchači se mohou těšit na čtyři skvělé varhanní koncerty i výstavu o varhanách. Sedmý ročník festivalu otevře 28. dubna v 19 hodin v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje mladý varhaník Michal Hanzal, který zahraje skladby Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Dietricha Buxtehude a Johanna Sebastiana Bacha.

Michal Hanzal po získání základního hudebního vzdělání navštěvoval Konzervatoř v Praze. Studium zakončil v roce 1996 absolutoriem v oboru tuba (prof. Pavel Trnka) a varhany (prof. Josef Popelka). Ve studiu pokračoval na AMU, kde nejprve absolvoval v roce 2001 varhany (prof. J. Popelka) souborným provedením Umění fugy J. S. Bacha a roku 2005 absolvoval jako další nástroj na AMU cembalo (prof. G. Lukšaité-Mrázková). V roce 2002 a 2003 studoval na katedře staré hudby Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdy v Lipsku. Účastnil se četných mistrovských kursů a interpretačních soutěží doma i v zahraničí (finalista soutěže Pražské jaro) a účinkoval na několika mezinárodních hudebních festivalech.

Mikoláš Troup
Mikoláš Troup

Dále se v katedrále sv. Bartoloměje 12. května v 19 hodin představí zahraniční host – Stefan Baier z Německa. Hudební studia se zaměřením na církevní hudbu, hru na varhany a cembalo ho přivedla do Regensburgu a Vídně, kde byl žákem Karla Friedricha Wagnera, Michaele Radulescu a Gordona Murray. Po vystudování se Baier nakonec usadil v Řezně, kde pracoval jako odborný asistent na univerzitě katolické chrámové hudby a hudební výchovy. V roce 2003 byl jmenován profesorem a od roku 2011 zastával funkci rektora. Kromě svých aktivit v Regensburgu přednáší na univerzitách ve Švédsku, Polsku a Portugalsku a vede kurzy varhanní interpretace a staré hudby. V současnosti je varhaníkem tří chrámů v centru Regensburgu.

Třetím interpretem bude Přemysl Kšica. Narodil se v roce 1981 v Praze. Absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři, na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellen de Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. V Praze působí jako varhaník v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, vyučuje hru na varhany na Konzervatoři v Teplicích. Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, a to jak sólově, tak ve spolupráci s různými vokálně-instrumentálními soubory (Kühnův smíšený sbor, Pražský katedrální sbor, Pražský filharmonický sbor). Přemysl Kšica vystoupí v katederále na náměstí 26. května v 19 hodin.

Plzeňský varhanní festival uzavře 9. června v 19 hodin další mladý interpret – Mikoláš Troup, který se narodil v roce 1988 v Prachaticích. Na Konzervatoři v Českých Budějovicích vystudoval hru na varhany u Jitky Chaloupkové (2009) a skladbu u Jiřího Churáčka (2010). Má za sebou také čtyři roky studia oboru Hudební věda na FF UK. Jako interpret (varhany, cemballo, klavír) se věnuje zejména hudbě 16. – 18. století a skladbám soudobým. Působí jako regenschori baziliky na Svaté Hoře u Příbrami. Od doby studií se intenzivně věnuje gregoriánskému chorálu (jako choralista i dirigent gregoriánské scholy), často jej zapojuje do svých varhanních i kompozičních projektů. Také ve skladbě se soustředí na duchovní tematickou oblast, píše hudbu, která má vyjadřovat vděčnost a chválu stvořitelskému dílu a prostřednictvím umění přinášet radost, naději a porozumění.

Celý varhanní festival je doplněn výstavou Varhany očima mladých výtvarníků. Jedná se o práce žáků výtvarných oborů plzeňských ZUŠ. Výstava bude umístěna v katedrále sv. Bartoloměje a bude možné si ji prohlédnout před začátkem nebo po skončení jednotlivých koncertů.