Katedrála na náměstí se chystá na generální opravu. Dostanete se už jen na věž

foto: plzen.cz

31. května proběhla poslední oficiální akce konaná v katedrále sv. Bartoloměje pro období následujících dvou let. Chrám je od té doby uzavřen a intenzivně připravován na generální rekonstrukci interiéru, a to po sto letech od své poslední opravy.

14. června byla podepsána smlouva na restaurátorské práce, které bude provádět agentura Jan Zrzavý. Na pracích se bude podílet více než dvacet významných restaurátorů, se zkušenostmi např. z rekonstrukcí na Pražském hradě či Velehradě. V současnosti probíhají podrobnější průzkumy mobiliáře, na začátku července pak dojde k postupnému odstrojování, demontování a odvozu jednotlivých částí do restaurátorských ateliérů.

Vnitřek katedrály dostane novou elektroinstalaci, osvětlení, vyhřívání lavic a toalety. Boudou vyčištěny zdi a dlažba, restaurovány oltáře a obrazy. V podkroví vznikne expozice o historii kostela a posléze katedrály sv. Bartoloměje.

Katedrála je po dobu rekonstrukce zatím zcela uzavřena, veškerý program je přesunut do nedalekého kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Věž katedrály zůstává pro návštěvníky otevřena celoročně od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin. Až v průběhu prací bude rozhodnuto o možném zpřístupnění některých částí katedrály či její otevření v konkrétní dny. Práce by měly být dokončeny 31. prosince 2020.

Projekt je financován z dotace Evropské unie IROP, celkové náklady jsou vyčísleny na 103 miliony korun. Výše dotace činí 95 %, přičemž skutečná spoluúčast zahrnující i nezbytné, ale z hlediska projektu neuznatelné výdaje, je předpokládána ve výši 10 mil. Kč.