Kardiologové v Plzni provedli jako první v republice výkon přes přístup u palce ruky

foto: FN Plzeň

Jako první v České republice provedli kardiologové ve Fakultní nemocnici v Plzni katetrizační výkony na tepnách zásobujících srdeční sval novým přístupem. Pro pacienty se jedná o mnohem šetrnější metodu, než byla ta dosavadní.

„Jedná se o nový přístup, který je veden z palcové strany hřbetu levé ruky,“ vysvětluje profesor Richard Rokyta, přednosta Kardiologické kliniky. Prvním výkonem, provedeným tímto novým přístupem, bylo vyšetření a následný léčebný zásah v oblasti uzavřené levé věnčité tepny u devětasedmdesátiletého pacienta, který byl bez komplikací propuštěn domů druhý den po výkonu. „Při standardním přístupu léčby ischemické choroby srdeční ze zápěstí může dojít k poškození radiální tepny. Nový postup z palcové strany hřbetu levé ruky je výrazně šetrnější pro vlastní radiální tepnu,“ popsal výhody Ivo Bernat, vedoucí lékař Intervenční kardiologie.

Prevenci poranění, ke kterému může docházet invazivními výkony prováděnými na srdečních tepnách, se na Kardiologické klinice systematicky věnují od roku 2007. Prevence spočívá v miniaturizaci použitého instrumentaria, šetrném provedení vlastního výkonu a optimální následné péči o radiální tepnu během její komprese. „Ročně je na Kardiologické klinice metodou přístupem ze zápěstí katetrizováno přes 2000 pacientů. Předpokládáme, že nová metoda, tzv. distální radiální, bude zpočátku využita u desetiny nemocných,“ dodává Richard Rokyta.