Kanalizační a vodovodní síť v části Skvrňan projde obnovou za více než 30 milionů

ilustrační foto: V. Čermák

V polovině září začne Vodárna Plzeň s obnovou stávající vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici ve Skvrňanech v úseku od křižovatky s ulicí J. Škardy až k objektu 550/111. Stavba bude probíhat za provozu vodohospodářských sítí a v určitých etapách práce tu bude omezena doprava. Konec rekonstrukce vodohospodářských sítí je naplánován na červen 2020.

Obnoveno bude cca 570 metrů litinového vodovodního potrubí, včetně 240 metrů vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci asi 560 metrů kanalizační kameninové stoky, včetně 640 metrů kanalizačních přípojek,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá. Náklady na akci jsou vyčísleny na zhruba 30,3 milionu korun bez DPH.

Od září do prosince nebude uzavírka pro automobilovou dopravu nutná a auta budou moci Křimickou ulicí projíždět. Dojde ale k omezení podélných parkovacích stání v místech, kde se bude aktuálně pracovat. S částečnými uzavírkami silnice je třeba počítat jen kvůli stání stavební techniky nebo příčných překopech po polovinách komunikace, silnice ale bude průjezdná.

V zimních měsících na přelomu roků 2019/2020 se Křimická ulice dopravě uzavře, a to postupně po jednotlivých etapách. Každý ze zavřených úseků půjde však objet přes rovnoběžnou komunikaci Na Okraji.

Po dokončení vodárenské akce tu opraví asfaltové povrchy Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která plánuje celoplošnou opravu Křimické ulice.