Jsou stromy nebezpečné? V Plzni začali využívat speciální tomograf

foto: Správa veřejného statku

Pomocí unikátního tomografu zjišťuje Správa veřejného statku města Plzně, jak moc jsou stromy potenciálně rizikové pro kolemjdoucí.

Tomograf má schopnost odhalit rozsah poškození, přítomnost dutin a zjistit mocnost zbytkové stěny kmene nebo větších větví stromů. „Metoda akustické tomografie je založena na měření rychlosti průchodu akustického signálu ve dřevě stromu. U kmenů s dutinami se výrazně prodlužuje dráha, kterou musí zvukový signál urazit, a tudíž klesá rychlost zvukového signálu. Také změna vlastností dřeva způsobená rozkladem se projeví zpomalením signálu. Rychlost zvukového signálu je přímo úměrná tuhosti a nepřímo úměrná hustotě materiálu, kterým prochází,“ popsala Kamila Kindlová ze Správy veřejného statku s tím, že série měření rychlostí zvuku procházejících dřevem stromu sestavuje plošný obraz měřeného průřezu, čímž je umožněna jednodušší interpretace měřených dat.