Jsou Brdy vyčištěné, nebo? Ze slibu ministra ani z oznámení úřadu to není jasné

Splněný slib ve skutečnosti, nebo jenom na papíře? Takovou otázku si kladou turisté, návštěvníci Chráněné krajinné oblasti Brdy a starostové brdských obcí. Těm všem v červnu 2015 ministr obrany Martin Stropnický (ANO) slíbil, že do konce letošního roku bude zcela dokončena pyrotechnická očista v Brdech a turisté se budou moci bezpečně pohybovat v místech, kam devadesát let nemohli. „Pyrotechnická očista postupuje podle plánu, celé území vojenského újezdu Brdy vyčistíme do konce roku 2017, jak nám ukládá zákon. Naši pyrotechnici do dnešního dne prošli 35 % rozlohy rušeného vojenského újezdu, našli a zlikvidovali 6700 kusů nevybuchlé munice,“ řekl před více než dvěma lety Martin Stropnický. Zpravodajský portál Plzen.cz o tom tehdy informoval (čtěte zde). Skutečnost není ale tak jasná.

Ministerstvo obrany oznámilo minulý týden na svém webu, že „vojáci Odřadu pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku dokončili pyrotechnickou asanaci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy, kterou prováděli od roku 2012. Prošli území o rozloze 12 703 hektarů a nalezli téměř 10 tisíc kusů nevybuchlé munice,“ píše se v tiskové zprávě.

V lednu 2016 došlo ke zrušení vojenského újezdu Brdy, na jehož místě vznikla Chráněná krajinná oblast. Aby tento prostor mohl být po několika desítkách let opět užíván civilním obyvatelstvem, bylo nutné provést pyrotechnickou asanaci území a přijmout opatření k zamezení běžné dostupnosti munice na povrchu. To měly na starosti na čtyři desítky příslušníků Odřadu pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku. Denně prošly 15 až 20 hektarů v závislosti na terénu, četnosti nálezů nebo počasí.

V závěru ministerského oznámení ale stojí, že v CHKO Brdy jsou nadále lokality, kde nebylo možné pyrotechnický průzkum provést. Vydefinováno bylo šest cílových dopadových ploch, do kterých bylo třeba vzhledem k vysoké kontaminaci nevybuchlé munice či jiných muničních elementů trvale zakázat vstup. Jedná se o Posádkové cvičiště Jince a ochranné pásmo tohoto cvičiště, cílové dopadové plochy Jordán a Tok, prostor bývalé pěchotní střelnice Kolvín, prostory Padrťských rybníků a oblast Přední a Zadní Bahna. Dále jde o těžko přístupné plochy, jako skály, vodní plochy, močály, bahniska, strže zalesněné po náletu, lesní školky a podobně. Jsou tedy celé Brdy vyčištěné, jak slíbil ministr a jak hlásí ministerský web, anebo nejsou?