Jednotky IZS se připravují na otevření nového železničního tunelu u Ejpovic

foto: HZS PK

V polovině listopadu by mělo dojít k otevření a zprůjezdnění jižního tunelového tubusu. Jednotky požární ochrany se v průběhu podzimu seznamují s technologií a uspořádáním bezpečnostních prvků tunelu. 

Podle mluvčího hasičů Petra Poncara probíhá souběžně s výcvikem i teoretická příprava hasičů na obou stranách tunelu, tedy na straně portálu Plzeň i portálu Ejpovice. Hasiči se připravují na varianty tzv. „teplé nehody“ – čili požáru v jakékoliv možné formě a „studené nehody“, což je jakýkoliv typ nehody bez vývinu tepla a kouře. Celkem se případný zásah týká v rámci poplachového plánu 27 jednotek požární ochrany.

foto: HZS PK

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje disponuje dostatkem odborníků i prostředků, díky nimž by měla případnou nehodu v nově otevíraném tunelu u Ejpovic zvládnout. Už s ohledem na realizaci výjimečné stavby byla zřízena výjezdová základna Plzeň Doubravka, odkud je portál Plzeň dosažitelný během několika minut. Portál Ejpovice lze naopak nejrychleji obsloužit z Rokycan, kde působí tři výjezdové skupiny ZZS, jedna lékařské a dvě nelékařské. V sídle ZZS PK v Plzni na Borech je pak v nepřetržitém režimu připraveno speciální vozidlo pro události s hromadným postižením osob a další technické prostředky.

Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje spolu s pracovníky Správy železniční a dopravní cesty a s kolegy z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje spolupracovali na otázkách týkajících se bezpečnosti v souvislosti s otevřením železničního tunelu u Ejpovic.  „Předmětem našeho zájmu byla zejména problematika bezpečnosti pohybu v tunelu, vjezdů a pohybů vozidel, zajištění přístupových cest a varianty dopravních řešení v případě mimořádné události. Řešili jsme také systém komunikace složek IZS, různé varianty dopravních uzávěr a regulaci provozu vozidel a pohybu osob a možnosti tunelu pro zásah a pohyb policejních sil a prostředků,“ upřesnil mluvčí hasičů Petr Poncar.