Jednání všech nemocnic kraje s VZP začala

Ilustrační foto: Klatovská nemocnice

Nemocnice Plzeňského kraje   zahájily jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o nových rámcových smlouvách na další pětileté období.  Současné smlouvy o poskytování a úhradách zdravotní péče jsou platné do konce letošního roku.

Nemovnice Domažlice – operační sály

„Úvodní dialog byl příslibem, že další jednání budou věcná a věřím již s konkrétními výstupy, ze kterých bude v konečném důsledku prosperovat pacient resp. pojištěnec,“ okomentoval první „úspěšné“ kolo vyjednávání předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje, a.s., Marek Kýhos s tím, že jednání s nejvýznamnější zdravotní pojišťovnou v zemi o nových smlouvách vedou krajské nemocnice společně.

Nemocnice Plzeňského kraje jsou rodinné nemocnice, které nabízejí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a milého personálu. Do skupiny patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svatá Anna v Plané. Nemocnice mají 1080 lůžek, 18 operačních sálů, 120 ambulancí, 5 lékáren, 1770 zaměstnanců a spádovou oblast se zhruba 300 tisíci obyvateli.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s téměř šesti miliony pojištěnci lídrem českého systému veřejného zdravotního pojištění. Na léčbu svých klientů plánuje letos vydat přes 171,5 miliard korun, což je o 11 miliard více než v roce 2017. Podíl pojištěnců VZP léčených v nemocnicích Plzeňského kraje se pohybuje dle jednotlivých nemocnic od 61 do 82 procent.