Je Plzeň vaše srdcové město? Na vyplnění dotazníku mají občané poslední dny

náměstí Republiky v Plzni / foto: M. Osvaldová

Do pátku 7. června mohou ještě Plzeňané vyplňovat dotazník, v němž se jich zástupci města ptají na názory a spokojenost s životem v Plzni. Lidé se mohou vyjádřit k dění ve městě, kvalitě životního prostředí, jak jim vyhovuje plzeňská městská hromadná doprava, či ke své spokojenosti s fungováním úřadů. S jejich odpověďmi a podněty bude krajská metropole pracovat.

„Informace, které se z dotazníku dozvíme, neskončí někde v šuplíku, ale budeme z nich vycházet při plánování dalšího rozvoje města. Zároveň si chceme ověřit, zda a jak se posunulo vnímání života v Plzni v očích Plzeňanů za poslední roky. Proto zjištěné výsledky porovnáme s tím, jak se ke stejným tématům vyjadřovali občané v průzkumu, který jsme prováděli v roce 2015 při přípravě Strategického plánu města Plzně,“ říká Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

V dotazníku mohou občané narazit na otázky z širokého spektra oblastí. Vyjádřit se tak mohou i k bezpečnosti ve městě, ke kvalitě sociálních služeb či k dostupnosti škol a školek. Zároveň je možné dát zástupcům města najevo, jak jsou lidé spokojeni s úrovní komunikace města se svými občany nebo třeba k dostupnosti kulturního a sportovního vyžití.

„Z výsledků průzkumu z roku 2015 jsme vycházeli při stanovení vize a strategických cílů pro další roky. Tyto cíle se nyní snažíme naplňovat prostřednictvím každoročních akčních plánů. Zároveň je však potřeba kontrolovat, kterým směrem se názory a potřeby občanů v uplynulých letech vyvinuly a zda vycházíme ze správných informací, či zda je případně potřeba něco upravit,“ dodala Irena Vostracká.