Jde nám o „pospolitost“ nájemníků domova

ilustrační foto

Bývalý hotel ve Dvorci se rychle mění na domov pro seniory. Kromě patrných stavebních změn na vnějším vzhledu probíhají práce i uvnitř. Jsou už provedeny rozvody instalací a dokončují se omítky stěn. Při trvalejším oteplení začnou práce ve 3. patře objektu. Plně bezbariérový objekt bude zahrnovat 17 bytových jednotek 1+1. Do domova bude docházet pečovatelská služba z Domu pečovatelské služby Nepomuk.

„V současné době jsme přijali 11 registrací, 6 bytů je ještě volných. V bytě mohou bydlet jednotlivci nebo manželské páry.  Nájemce však nesmí vlastnit žádnou nemovitost – dům, chatu, byt apod. a musí být starší 60 let. Nájemné je stanoveno na 57 Kč/m2 za měsíc. K tomu energie a vodné a stočné a služby, např. úklid společných prostor,“ uvedla Miroslava Suchá z odboru finančního, majetkového a školství.

Ze strany některých zájemců se však objevila výtka, že prádelna je společná.

„Právě společná prádelna (spolu s dalšími společnými prostory) je jedním ze znaků komunitního domu,“ doplnil informace místostarosta Nepomuku Pavel Kroupa. „Podle dotačních pravidel by nemělo jít o klasický činžovní dům nebo domov seniorů, ale o dům, který spojuje individuální bydlení s jistým stupněm „pospolitosti“ nájemníků s cílem posilovat a budovat mezi často osamělými seniory mezilidské vazby.“

Součástí objektu bude i rekonstruovaná restaurace a sál, které by měly nadále sloužit nejen lidem žijícím v komunitním domu, ale i široké veřejnosti. Dokončení stavby je plánováno  v druhé polovině letošního roku.