Jarní počítačové kurzy pro plzeňské seniory jsou zahájeny

foto: ÚMO Plzeň 3

Městský obvod Plzeň 3 pořádá počítačové kurzy pro seniory ve spolupráci se Střední školou informatiky a finančních služeb v Plzni od podzimu 2012. Od té doby se kurzy konají pravidelně vždy na konci zimy (únor – březen) a na podzim (září – říjen).

Vedení školy i obvodu se snaží od začátku spolupráce přizpůsobovat nabídku aktuální poptávce seniorů – proto některé kurzy přibyly, jiné zase byly zrušeny. V letošním roce absolvují senioři kurzy na moderních počítačích přímo v budově střední školy na Borech, a to konkrétně v těchto úrovních:

– začátečníci: kurz určený úplným laikům, výuka začíná rozpoznáním ovládacích prvků PC a jejich manipulací, naprosté základy práce se soubory, internet atd.

– mírně pokročilí: kurz určený uživatelům PC se základními dovednostmi

– středně pokročilí: kurz určený aktivnějším uživatelům PC, kteří chtějí rozšířit své běžné znalosti

– úprava digitálních fotografií (začátečníci): práce s fotografiemi, přenos do PC, jejich úprava atd. (pro přihlášení do tohoto kurzu je nutná alespoň začátečnická znalost užívání PC)

– úprava digitálních fotografií (pokročilí): navazuje na kurz úpravy digitálních fotografií pro začátečníky

– práce s tabulkami: výuka v programu Excel (pro přihlášení do tohoto kurzu je nutná alespoň začátečnická znalost užívání PC)

– multimédia a práce s chytrými telefony či tablety: první polovinu kurzu se účastníci zaměří na práci na počítači, konkrétně stahování a přenos dat; druhá polovina kurzu je věnována vybraným aplikacím a práci s dotykovými telefony nebo tablety (účastníci tohoto kurzu musejí mít minimálně mírně pokročilé znalosti užívání PC!!; tablety a chytré telefony si účastníci přinesou vlastní)

Kurzy se konají dvakrát ročně – v únoru a říjnu, výuka je vždy ve všední den odpoledne dle zvolené úrovně. Kurzy prošlo od roku 2012 více než 1000 absolventů s trvalým bydlištěm na území plzeňského centrálního obvodu. Cena za pět lekcí (15 vyučovacích hodin) je 800,- Kč, senioři s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zbytek jim doplácí úřad.

Seniory při zahajovacích hodinách jednotlivých kurzů přivítali zástupci vedení Městského obvodu Plzeň 3. Každý z účastníků kurzu dostal od obvodu malou pozornost.