Jaká byla okupace v roce 1968? Plzeň představí období před 50 lety pomocí výstavy

ilustrační foto / plzen.cz

Výstavu Okupace 68 Plzeň jako připomínku na 21. srpen 1968, kdy na území Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy, připravilo město Plzeň. Prostřednictvím fotografií, dobových tiskovin i předmětů mapuje události roku 1968 od jarních měsíců přes první dny okupace až po období počátku takzvané normalizace.

Plakát výstavyČást expozice bude umístěna v mázhauzu plzeňské radnice, druhou část budou tvořit panely umístěné v blízkosti Morového sloupu na plzeňském náměstí Republiky. Výstava bude zahájena 21. srpna v 16 hodin v mázhauzu radnice. Výročí si připomene dalšími akcemi i Západočeská galerie v Plzni.

„Úvodní panely výstavy přibližují události jarních měsíců roku 1968, kdy vznikaly nové spolky s politickými ambicemi. Někdejší zakázané organizace, jako například Junák, se vracely na scénu a regionální média, která se stala nejvýznamnějším stimulantem a oporou takzvaného obrodného procesu v Plzni, otevírala případy perzekučních zásahů z 50. let 20. století,“ uvedl Adam Skála, vedoucí Archivu města Plzně. Na fotografiích je zde zachycen například majáles či oslavy osvobození americkou armádou.

Druhá, nejrozsáhlejší část výstavy, je věnována prvním dnům okupace. „Díky řadě místních fotografů, kteří svoje snímky uložili ve zdejších paměťových institucích, se podařilo do značné míry zdokumentovat průběh obsazování nejvýznamnějších úřadů a institucí ve městě, ale i další události,“ vysvětlil Adam Skála. Doplnil, že součástí výstavy je mimo jiné také uniforma generála Sovětské armády či sovětská vojenská vyznamenání, letáky distribuované okupačními orgány, ale i ty, které naopak okupaci odsuzovaly.

Závěrečná část výstavy pak dokumentuje období počátku takzvané normalizace, kdy na jedné straně stála většina československé společnosti, která stále ještě nerezignovala na snahu o pokračování polednové reformní politiky a jen těžce se smiřovala s okupací, a na straně druhé nejkonzervativnější část členstva Komunistické strany Československa, která za pomoci stále rostoucího počtu pragmatiků prosazovala návrat politických poměrů před leden 1968.

Výstava v mázhauzu potrvá do 6. září, venkovní část bude k vidění do 20. září.