Jak zkrotit křečové žíly a ulevit si od otoků nohou! Příjemné kompresní punčochy přímo od výrobce – u nás v Plzni

Prodejna v Plzni na Borech.

Křečové žíly (varixy) jsou onemocněním, které se ve vyspělých zemí týká více než 40 % obyvatel. Obvykle jsou k potížím žilního systému náchylnější ženy, nicméně zvyšující se statická zátěž při zaměstnání zvyšuje riziko vzniku těchto potíží ve velkém i mezi muži. Počátečními problémy rozvíjejícího se onemocnění mohou být nenápadné otoky nohou. Proto je zapotřebí zasáhnout včas a ještě před rozvojem cévní nemoci se zajímat o preventivní opatření. Nevhodnějším je používání kompresních podkolenek nebo punčoch. Přední českou značku kompresního zboží Avicenum zastupuje v Plzni přímo prodejna výrobce, prodejna zdravotnických potřeb ARIES MEDISHOP, kterou naleznete v areálu Fakultní nemocnice Plzeň Bory.

Marketingová ředitelka značky Jana Stárková:
Jaké jsou 
charakteristické příznaky křečových žil?
Typickým projevem křečových žil je zvýšení modré kresby žil a jejich uzlovité projevy na nohou. Kromě těchto na první pohled viditelných příznaků jsou časté otoky, které se zhoršují během dne, pocit tíhy a tlaku v končetinách, bolesti, svědění kůže, noční křeče.

Jednou z možností léčby je nošení kompresních punčoch na křečové žíly. Jak fungují?
Kompresivní punčochy pomáhají řešit obtíže spojené se všemi stádii postižení žil. Poskytují úlevu od malých dočasných otoků kotníků až po chronické stádium těžké žilní nedostatečnosti, a to díky odstupňované kompresi (tlaku), kterým působí na dolní končetinu. Komprese pomáhá přidržovat žilní stěny, tím dovírá chlopně a napomáhá správnému návratu žilní krve zpět do srdce.

Kdy mají pacienti kompresní punčochy nosit?
Punčochy by měl pacient nosit každý den, oblékají se ráno hned po probuzení, dokud nejsou končetiny oteklé. Samozřejmostí je používání kompresních punčoch při dlouhém cestování, při zvýšené statické zátěži, při sklerotizaci žil, při operacích, při porodu, preventivně při pobytu v nemocnici.

Jaké jsou typy kompresivních punčoch? Podle čeho se volí?
Podle typu potíží je třeba zvolit nejvhodnější typ punčochy. Jedná se hlavně o volbu správné kompresní třídy. Lékař také, dle lokalizace křečové žíly či žilního onemocnění, doporučí pacientovi správný typ punčochy – lýtkovou, stehenní či punčochové kalhoty.

Kompresní punčochy jsou zdravotní pomůckou, hradí si ji pacienti sami?
Podpůrné punčochy si platí celé sám uživatel. Při doporučení punčoch 2. a 3. kompresní třídy může lékař pacientovi předepsat poukaz, a to 1x za ½ roku. Pacient tedy platí doplatek nad rámec úhrady pojišťovny. Jaké jsou aktuální úhrady (pozn. redakce: stav ke dni vydání článku) můžete nahlédnout zde.

Lékař tedy doporučí zdravotní pomůcku, předepíše poukaz a tím má pacient vybráno?
Nikoli. V oblasti kompresní léčby více než kde jinde platí, že „na velikosti záleží“. Lékař určí, jedná-li se o lýtkovou či stehenní punčochu, pacient potom vybírá preferenci v provedení s otevřenou či uzavřenou špičkou, nebo v ukončení lemem či krajkou v případě stehenních punčoch. Je však zapotřebí, aby odborný proškolený personál prodejny zdravotnických potřeb klienta dobře přeměřil a určil velikost. Velikostí může být až 30 a kde jinde než přímo v prodejně výrobce se Vám dostane té nejpečlivější péče a poradenství? Právě Plzeň patří do 5 lokalit, kde tento servis nabízíme v prodejně zdravotnických potřeb ARIES MEDISHOP, která je v areálu Fakultní nemocnice Plzeň Bory.

Plzeň, E.Beneše 1128 (Areál FN Plzeň Bory), tel.: 734 150 724, e-mail: plzen@aries.eu
www.ariesmedishop.cz

Existují i tzv. nekonfekční pacienti, na které nabídka velikostí nesedí?
Samozřejmě, v těchto případech však existuje řešení – tím je výroba zdravotních punčoch na míru. Zde dochází v prodejně zdravotnických potřeb k velmi přesnému měření obou končetin a nárok na úhradu pomůcky pojišťovnou podléhá schválení revizním lékařem.

To zní jako zdlouhavý proces – výroba na míru …
Vůbec ne, jedná se o poměrně rychlý proces, nejvíce záleží na kooperaci zdravotní pojišťovny a schválení revizním lékařem, výrobu samotnou firma ARIES zajišťuje velmi rychle. Při realizaci přes firemní prodejnu zdravotních potřeb ARIES MEDISHOP je zajištěno jak rychlé doručení klientovi, tak i pomoc a poradenství s prvním oblečením punčoch.

Zajímá Vás jak oddálit nástup křečových žil? Ve spolupráci se specialisty jsme sestavili Sedmero rad prevence křečových žil – dočtete se je na stránce výrobce.
Bojíte se, že postihnou křečové žíly právě Vás? Poznejte Rizikové faktory vzniku křečových žil – dočtete se je na stránce výrobce.

PR