Jak žije Plzeňský kraj / 10. 10. 2019

Už pojedenácté se otevřela Dvorana slávy hejtmana Plzeňského kraje, aby do ní vstoupily další tři významné osobnosti spjaté s naším regionem. Hejtman Josef Bernard tentokrát ocenil osobnosti z oblasti sportu, umění i podnikání. Dvorana slávy tentokrát uvítala sládka Václava Berku, režiséra Jaroslava Soukupa a házenkářskou trenérku Libuši Škvařilovou. * Unikátní odpočinkovou zónu slavnostně otevřel Domov klidného stáří v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Zahrada vznikla díky štědrému daru Marie Krejzové. Ta v domově prožila deset let a na sklonku svého života odkázala ve prospěch domova bezmála jeden milion korun. Přáním paní Marie bylo, aby se peníze využili ve prospěch klientů a zvelebení prostředí domova. Proto volba padla na zahradu, která tu do té doby žádná nebyla. * Jaká škole je pro mě ta pravá? A jaké bych mohl mít pak pracovní uplatnění? Přesně na tyto otázky už brzy odpoví akce Posviť si na budoucnost. V pátek 18 a sobotu 19. října otevře své brány Depo 2018, kde budou zástupci škol, firem i kariérní poradci z Úřadu práce.