Jak funguje výzkumná činnost? To se díky novému projektu dozví studenti ZČU

Nový projekt s názvem „Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky“ spustila začátkem dubna ZČU. Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pomůže akademickým pracovníkům přiblížit výzkum v oblasti technických a přírodních věd žákům a studentům základních a středních škol.

Jedním z cílů projektu je navázat systematickou spolupráci s těmito školami. „Projekt umožní vzdělávat pracovníky a studenty ZČU tak, aby pak mohli sami vytvářet tematické výukové moduly pro zájemce o vědu a výzkum z řad školáků,“ uvedla projektová manažerka Irena Vlachynská. Vzniknou také nové exponáty a expozice, které budou představeny veřejnosti na zářijových Dnech vědy
a techniky.

Na projektu se budou ve spolupráci se ZČU podílet také jeho partneři. Jedním z nich je Techmania Science Center, v jejichž prostorách se uskuteční výstavy doprovázené populárně naučnými přednáškami odborníků ze ZČU. Lektoři z Techmanie povedou kurz Edutainer Junior a proškolí v oblasti popularizace vědy pracovníky ZČU pověřené touto problematikou. Dalšími partnery projektu jsou Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a některé střední školy v kraji, například Církevní SOŠ Spálené Poříčí nebo Gymnázium Plzeň na Mikulášském náměstí. Projekt v celkové výši 24 mil. Kč byl na Západočeské univerzitě v Plzni zahájen 1. dubna 2014 a potrvá do 30. června 2015.

Uvedené aktivity navazují na projekt „Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU“, který běží na Západočeské univerzitě v Plzni již druhým rokem a končí letos v červnu. V rámci tohoto projektu připravila například ZČU výstavy v Techmanii, představující její nová výzkumná centra. Uspořádala 250 odborných přednášek, na které dorazily osobnosti jako geolog a klimatolog Václav Cílek či ekonom Tomáš Sedláček. Vzniklo rovněž deset letních škol, dva jarní tábory, osm kroužků a šest projektových dní pro studenty ZŠ a SŠ nebo tři víkendové programy pro děti zaměřené na design. Zajímavějšího programu se dočkali také návštěvníci dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách. Webové stránky univerzity se rozšířily o nový portál sppvav.zcu.cz nabízející například výukové programy pro školy, přednášky, vedení kvalifikačních prací či projektové dny, brigády a kroužky.