Jak bude vypadat v budoucnu lokalita Vejprnického potoka? Chystá se veřejná diskuse

Lokalita Vejprnického potoka.

Veřejné projednávání projektu Revitalizace údolí Vejprnického potoka se uskuteční ve čtvrtek 21. února od 16 hodin ve Velkém sále (pavilon č. 8) Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56.

Na projednání budou občané seznámeni s výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo v listopadu a prosinci 2018. Připomínky občanů se promítly do zpracovaného návrhu revitalizace. Poté bude následovat představení samotného krajinářského návrhu. Zástupci zpracovatele návrhu občanům představí úpravy, které studie obsahuje – například úpravy zeleně, nové rozvržení cestní sítě v údolí, nové vodní prvky a rozmístění architektonických prvků, které by měly zpříjemnit pobyt v okolí Vejprnického potoka. Části návrhové studie najdou zájemci již nyní zde.

Po představení návrhové části studie bude následovat prostor pro dotazy a připomínky obyvatel, na které budou připraveni odpovídat jak zástupci městských organizací, tak i zástupci zpracovatele studie.