Jak bude vypadat Chlum? Město představí veřejnosti svůj návrh

Město Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4 nechalo zpracovat architektonicko-krajinářskou studii nazvanou „Bukovec-krajina“, která se zabývá návrhem využití okolí vrchu Chlum a Bukovce jako rekreačního a krajinného zázemí města. Tuto studii nyní Útvar koncepce a rozvoje představí občanům. Po seznámení se studií bude následovat diskuze s občany, které se zúčastní i autoři studie a zástupci městského obvodu. 

„Veřejné představení architektonicko-krajinářské studie proběhne 12. března 2019 od 17.00 v sále doubraveckého D-klubu, na adrese Zábělská 54B, Plzeň. Zde se občané dozví, jaké úpravy jsou ve studii navrženy. Zveme tedy jak místní obyvatele, tak i obyvatele ze vzdálenějších částí Plzně, kteří také často využívají Chlum a jeho okolí k rekreaci,“ uvádí k tématu Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Vzhledem k významnému rekreačnímu potenciálu lokality a přímé vazbě na významné turistické cíle v okolí je součástí studie návrh vhodného umístění pěších a cyklistických tras spojujících významné cíle v okolí.

Nově by tak mohla vzniknout cyklostezka v trase staré železniční trati. Tato cyklostezka by měla být napojena na stávající síť cyklostezek a propojit tak zajímavé oblasti jako například přilehlý park Potoční, Bukovec či Chrást. Ve studii se také nachází další návrhy tras pro pěší. Pro okolí rozhledny Chlum studie navrhuje zrušení současného oplocení a vybudování prvků pro relaxaci, ohniště nebo dětského hřiště. V oblasti bývalého koupaliště v Bukovci pak studie nabízí možnost vybudování přírodního biotopu s odpočinkovou zónou a herními prvky pro děti. Přibýt by mohly i další stromy a okrasné dřeviny, stejně jako mobiliář vhodný pro odpočinek.

„Oblast mezi Doubravkou a Bukovcem byla vždy hojně využívaná Plzeňany i obyvateli blízkých obcí k procházkám v okolí či přímo na vrch Chlum, kde se nachází i rozhledna s nádherným výhledem na Plzeň i okolí. My si tohoto koutu přírody v našem obvodu velice ceníme, a proto jej chceme pro obyvatele ještě více zpřístupnit a zpříjemnit,“ uzavírá téma starosta Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup.