Ivana Mádlová: Problémy s ubytovnami u nás na obvodě řešíme téměř denně

Místostarostka MO Plzeň 1 Ivana Mádlová
Hnutí ANO vede do komunálních voleb na MO Plzeň 1 jako lídryně kandidátky současná místostarostka obvodu Ivana Mádlová. Je jí 52 let, je vdaná, má jednoho syna a dvě vyvdané dcery. Její velkou vášní jsou mosty, jejich stavba i historie. Ten Brooklynský zdobí i velkou část jedné stěny v její kanceláři. Je velkou milovnicí Šumavy a ráda poslouchá rockovou muziku.

Končí čtyřleté volební období, kdy jste vykonávala funkci místostarostky MO Plzeň 1, kdy jste se zabývala oblastí mateřských škol, územního plánu, majetku a vybavení sboru dobrovolných hasičů. Co se vám za tu dobu nejvíce podařilo, čeho si nejvíce ceníte?

„Určitě jsou to investice do mateřských škol, kdy jsme zrekonstruovali školní jídelny a zaváděli jsme nový systém topení, který zároveň hlídá koncentraci oxidu uhličitého. Pak jsme tam zejména řešili bezbariérové vchody v 87. mateřské škole, protože ty mateřské školky vlastně dožívají z těch let, co byly postavené. Tak je potřeba je teď rekonstruovat zevnitř. Jsou zateplené a teď samozřejmě nás dobíhají ty vnitřky, takže se rekonstruují vnitřky mateřských škol. Investice, která ještě není realizovaná, ale jsou na ní finanční prostředky alokovány a bude se vlastně v nejbližší době řešit, tak to je vnitroblok Krašovská, což je vlastně park na přání občanů. Potom se klasicky řeší komunikace nebo se dělají projekty na další úpravy veřejných prostranství, tak ti máme také hotové.

Zmínila jste vnitroblok v Krašovské, co se tam konkrétně bude dělat?

„V Krašovské je položen základní stavební kámen a teď se to bude soutěžit. Pokud to dobře dopadne se všemi lhůtami, tak se začne stavět na začátku příštího roku, jak to počasí dovolí. Předpokládám, že tak do dvou let by to mohlo být hotové. Dále máme rozjednané veřejné prostranství s lidmi na Vinicích, to takzvaná Louka. Tam je to teď ve fázi besed s občany a dotazníkového šetření. Z toho něco vyplynulo. A to stejný postup jako v té Krašovské. Teď dáváme dohromady výstupy. V Krašovské bude park na přání, kdy si lidé vlastně řekli, co tam chtějí a co tam nechtějí mít. Nechtějí tam mít nic složitého, takže tam budou hřiště pro všechny věkové kategorie, bude tam zachována obrovská plocha zeleně, budu tam vysázeny stromy a lidé si přáli třeba čtenářsky koutek. Také tam bude taková malá kavárnička a vodní prvek.“

A Vinice budou hotové kdy?

„Realizace Vinic zatím ještě není jasná, jsme v počáteční fázi tzn. dotazníkové šetření a besed. Teď to odborníci zpracovávají, pak bude další projednání a zadání studie.“

Bolavým místem nejen Lochotína i dalších sídlišť v Plzni je parkování, jak z toho ven?

„Je to problém všech měst nejen v Plzni ale v celých Čechách a také v zahraničí. Nikdo dříve nepočítal s tím, kolik aut jednou všude bude. Řešit se to dá velmi složitě. V sídlištích to lze řešit tak, že se postaví nějaké parkovací domy, u nás na Lochotíně ale zůstane zachován zdarma stejný počet parkovacích míst které tam doteď jsou. To jsme si schválili v zastupitelstvu obvodu, mělo by to tak zůstat. Pokud tedy na nějakém stávajícím parkovišti vyroste parkovací dům, tak veřejnosti zůstane zachován stejný počet parkovacích míst zdarma. Potom se to dá samozřejmě řešit úpravou komunikací, jednosměrky a další podobné věci, což je tady na nějakých dalších místech také řešitelné.“

Plánujete také úpravy těch prostor mezi jednotlivými panelovými domy?

„Já osobně mám o úpravu veřejného prostoru velký zájem. Je to důležité pro kvalitu života ve městě. Postupně opravujeme všechny vnitrobloky, protože se nám podařilo v tomto volebním období na všech sídlištích schválit studie regenerace sídlišť které, jsou projednány s občany. Postupně jednotlivé úpravy budou, ale budou ve smyslu zkvalitňování zeleného prostoru, nikoliv tak, že by se tam mělo bourat a dodávat parkovací místa nebo dělat další stavby. To v žádném případě. Podařilo se nám prosadit v územním plánu, že ve vnitroblocích nebudou žádné výškové stavby. To znamená, že už nikdy v budoucnu nemůže dojít k tomu, k čemu došlo teď ve Žlutické ulici, kde máme veliké problémy. Staví se tam malometrážní byty, kde je velké riziko, že tam bude ubytovna, která bude mít čtyři patra. Tak to už se v budoucnu nikdy stát nemůže.“

Zmínila jste problémy s ubytovnami na území vašeho obvodu. Máte tyto problémy?

„Problémy s ubytovnami tady jsou a jsou poměrně značné. Ubytovna funguje v bývalém hotelu Diplomat, dále ve Strážnické ulici je jeden panelový dům, který je také ubytovna. Potom jsou další na Roudné. Potom jsou pochopitelně přes personální agentury pronajímané byty vlastníků, kde tedy také bydlí zahraniční pracovníci. Takže problémy to způsobuje. Téměř každý den jednáme s městskou policí a s Policií ČR a cizineckou policií, kdy to řešíme. Oni nás i samotní lidé upozorňují na to, kde je podezření, že je tam nelegální ubytovna. My to hned předáváme a řešíme s městskou policií. Problém je to pro obvod veliký.“

Jak moc tedy je, nebo není tento nejlidnatější plzeňský městský obvod bezpečný?

„Není potřeba, aby se občané báli chodit po obchodě a to ani po setmění. Je neustále potřeba bdělé městské policie, ale tady se dostáváme do velkých problémů. Oni mají nedostatek strážníků, takže máme zavřenou služebnu na Vinicích. Na území obvodu máme městskou policii pouze v aleji Svobody. To považuji za velmi nedostatečné, protože na některých místech, jako je třeba Hodonínská ulice to činí velké problémy. Pro bezpečnost se tady dělá hodně, například v mateřských školách jsme nechali nainstalovat video zvonky, aby se tam nemohla dostat nějaká nepovolená osoba. Nebo teď máme nový projekt nazvaný „Přijdu včas,“ což jsou speciální hodiny s hlásičem na městskou policii, které jsou u 34. mateřské školy a u naší 91. základní školy. Takže si myslím, že městský obvod pro bezpečnost občanů dělá hodně.“

Ale vždy se dá dělat ještě něco víc…?

„Určitě je třeba řešit situaci s nedostatkem strážníků městské policie. Je to velmi složité v to, že lidé nejsou. Ale otázkou je například přemístění služeben městské policie do rizikovějších oblastí. Dokáži si představit, že například služebna z aleje Svobody, by se přesunula do rizikovějších míst na Vinicích. Asi bych spíše uzavřela služebnu tady v aleji Svobody a nechala ji na těch Vinicích, kde ty problémy s bezdomovci a s nelegálním ubytovnami prostě máme.“

Existuje něco, co vám na obvodu chybí?

„Mně osobně by se líbilo, kdyby se začala postupně opravovat veřejná prostranství, která jsou léta zanedbaná a aby se začala řešit doprava formou záchytných parkovišť. Aby se dal průchod těm starým způsobům dopravy, jako jsou kola a pěší doprava. Líbilo by se mi, kdyby se udělaly kvalitní pěší chodníky a cyklistické stezky. A myslím tedy bezpečné cyklostezky, protože ty současné nejsou v dobrém stavu. Najednou se na úzkém chodníku mísí cyklisté a chodci. To je velmi nebezpečné.“

Lidé rádi sportují, jaké vyžití mají v této oblasti na MO Plzeň 1?

„Určitě je co zlepšovat, jsem přesvědčena že je potřeba a já bych se na to chtěla za měřit, na sportoviště, která jsou určena pro teenagery. Protože my máme ve velmi dobrém stavu dětská hřiště pro malinké děti, ale potřebujeme právě něco pro ty teenagery. Jedná se o hřiště pro devíti až patnáctileté děti, aby měli nějaké vyžití. To tady není. Je potřeba upravit stávající sportoviště, kde se dříve hrál fotbal nebo basket, tam určitě jsou velké rezervy. Případně je potřeba někde vybudovat ještě další sportoviště.“

Co pro vás bylo za ty čtyři roky ve funkci asi nejtěžší?

„Troufám si říci, že jsem splnila celý svůj volební program, který jsem měla. Ale co pro mě bylo překvapivé je, že málokdy koalice funguje jako koalice. Že není snahou o koaličních partnerů pracovat v jednom týmu a táhnout v některých věcech za jeden provaz. To pro mě bylo hodně nové a překvapivé, protože já toto ze svého předchozího odborného života neznám. To pro mě opravdu bylo velmi nepříjemné zjištění.“

Jak trávíte volný čas a jaké jsou vaše zájmy a záliby?

„Určitě jsou to mosty, protože já mosty považuji za něco výjimečného. Z hlediska psychologického je to vlastně takový komunikační prostředek, kdy se potřebujete z jednoho konce dostat na druhý a pokud možno v klidu. Takže most byl takový spojovací prvek. A pak mosty samozřejmě obdivuji z hlediska technického. Je to naprosto úžasná stavba, kdy musíte dát dohromady fyzikální, přírodní, technické a geografické vlivy a ještě tomu dát nějaký design. To já považuji za něco výjimečného. Shromažďuji o mostech různé knihy, mám to velmi ráda a jezdím navštěvovat mosty nejen u nás ale i v zahraničí. Přátele to o mě ví, takže mi fotografuji, nebo přináší různé knihy o mostech. Tady v kanceláři mi visí fotografie Brooklynského mostu, o tom bych vám mohla vyprávět velmi dlouze. Ten je stavebně velmi zajímavý a má velmi zajímavou historii. Jinak mám ráda urbanismus a turistiku, miluji Šumavu ale i velkoměsto. Mám moc ráda hudbu, která mi hraje všude. Bez hudby si nedokážu představit svůj život. Preferuji hlavně rockovou hudbu, ráda si také přečtu i dobrou knihu.“