I senioři chtějí studovat. Popularita Univerzity třetího věku roste

foto: ZČU

Své studium letos úspěšně ukončilo 322 posluchačů Univerzity třetího věku ZČU. Kvůli popularitě Univerzita otevře pro příští akademický rok už čtrnáctou pobočku.

„Letošní absolventi navštěvovali kurzy Univerzity třetího věku na pobočkách v Plzni, Klatovech, Chebu, Aši, Sokolově, Mariánských Lázních, Tachově, Plasích, Stříbře a letos poprvé promovali také posluchači pobočky ve Zbirohu,“ vyjmenovává Magdalena Edlová, která na Západočeské univerzitě vede Univerzitu třetího věku.

Ta kromě uvedených měst působí i v Rokycanech, Spálením Poříčí, Karlových Varech a od příštího akademického roku se rozroste o novou pobočku v Dobřanech. Celkem tak bude k dispozici ve 14 městech v Plzeňském a Karlovarském kraji.

„Posluchači Univerzity třetího věku jsou velmi nadšenými studenty, zaujatí pro obory, kterým se věnují. Jsou to lidé, kteří se v době, kdy se obvykle bilancuje, rozhodli usednout znovu do školních lavic a seznámit se podrobněji s disciplínami, které je třeba vždycky zajímaly, ale na které neměli nikdy čas,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. „Posluchačům přináší studium nejen nové informace, ale často i nová přátelství, což zejména v pozdějších letech přispívá ke spokojenosti a kvalitě života. Ostatně při promocích je vždycky poznat, jak si absolventi váží času stráveného s lidmi, s nimiž je pojí společné zájmy,“ dodává rektor Miroslav Holeček.