Hračka pro děti ohrožuje životní prostředí. Má vyšší obsah olova i kadmia

foto: ČOI

Dětská hračka „Cartoon Train“ podle kontroly České obchodní inspekce mnohonásobně překračuje obsah olova a kadmia oproti povoleným limitním hodnotám.

Zkoušky provedené laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice EU. Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 45,1 % a na dvou spojích i kadmia až na 0,38 % oproti povoleným limitním hodnotám. „Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

ČOI zjistila i další závady – značení na hračce není v souladu s požadavky technické normy. Jmenovité napětí baterií, které se používají k napájení hračky, nebylo uvedeno uvnitř nebo na prostoru pro baterie.

„Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu uložila ochranné opatření ve formě zákazu distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z distribuce a o zjištěných závadách informovala polského výrobce,“ dodal Fröhlich.