Hotovo. Most Generála Pattona je po rekonstrukci kompletně průjezdný

foto: M. Osvaldová

Rok a půl trvala rekonstrukce mostu Generála Pattona. Hlavní tepna spojující Severní Předměstí s centrem je od středy 7. listopadu oficiálně zprovozněna.

Rekonstrukce mostu, který je dlouhý 227 metrů, odstartovala v květnu 2017. „Byla to oprava, která probíhala za provozu. Museli jsme zachovávat vždy jednu kolej pro tramvaje a dva pruhy pro auta. Byly to tedy relativně náročné podmínky,“ uvedl Tomáš Krones, generální ředitel firmy Colas, která most rekonstruovala.

foto: M. Osvaldová

Rekonstrukci mostu přitom předcházela velmi náročná příprava. „Protože se nedochovaly žádná projektová dokumentace ze sedmdesátých let, kdy byl most stavěn, ani jiné podklady, předcházela projektové přípravě velmi náročná diagnostika včetně zatěžovacích zkoušek. Poté byl proveden přepočet únosnosti mostní konstrukce,“ uvedl Zdeněk Kuťák, ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnici s tím, že v průběhu rekonstrukce se všechny tyto předpoklady ukázaly jako přesné a odpovídající skutečnému stavu mostu. Na mostě jsou použita nově užívaná kalotová ložiska. „Most je aktuálně v takovém stavu, že by měl vydržet zhruba dalších 30 let bez nutnosti zásahu,“ doplnil Kuťák. V dalších měsících ještě budou probíhat zespodu mostu sanační úpravy. Provozu jako takového se to ale nedotkne.

Na celé stavbě se podílelo také samotné město Plzeň. Za 40 milionů nechalo zrekonstruovat tramvajovou trať na mostě, dále upravit chodníky a osadit nové veřejné osvětlení na předmostí, součástí je také cyklostezka. Projekt měl za město na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně. „Byla to velmi komplikovaná stavba sama o sobě. Mohu poděkovat za skvělou práci pro nás Plzeňany a nejen Plzeňany, protože toto je nejdůležitější dopravní tepna v našem městě. Na začátku jsme se toho projektu báli, jde o nejrušnější komunikaci spojující severní a jižní Plzeňsko. Ukázalo se ale, že ti, kteří stavbu prováděli, situaci zvládli,“ řekl při slavnostním zprovoznění primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Celkem stála stavba necelých 140 milionů korun bez DPH. Přes most přejede každý den více než 40 tisíc aut a zhruba 800 tramvají.