Hospic sv. Lazara v Plzni bude bezbariérový

Hospic sv. Lazara

Město Plzeň uspělo s žádostí o dotaci na projekt Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni. Získá příspěvek v požadované výši 4,524 milionu korun ze státního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2018. O dotaci požádalo město Plzeň, jako vlastník budovy, v níž hospic již 20 let poskytuje své služby spoluobčanům. Celkové náklady na projekt, který realizuje Odbor investic Magistrátu města Plzně, činí 5,655 milionu korun včetně DPH. Zbývající částku ve výši 1,131 milionu korun uhradí město, o spoluúčasti na financování rekonstrukce zařízení rozhodli zastupitelé již na jednání 26. října 2017.   

Budova hospice je umístěna v  budově o pěti nadzemních podlažích včetně podkroví ve Sladkovského ulici na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Město ji upravilo pro Hospic sv. Lazara před více než dvaceti lety a hospic v něm poskytuje paliativní péči od roku 1998. „Rekonstrukce zahrnuje opravu výtahové šachty, výměnu dvou lůžkových výtahů, které jsou na konci své životnosti, vybudování bezbariérového WC a výměnu stávajících dveří do budovy za dveře s automatickým otevíráním pro vstup osob s pohybovým postižením. Podmínkou pro udělení dotace bylo zajistit bezbariérovost celé budovy a přilehlé bezbariérové trasy pro pěší,“ uvedl předseda správní rady Hospice svatého Lazara Petr Náhlík a náměstek plzeňského primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Doplnil, že vzhledem k podmínkám dotace na rekonstrukci uvnitř budovy naváže také úprava chodníků a komunikací ve Sladkovského a Guldenerově ulici, tak aby byla zajištěna zcela bezbariérová trasa k hospicu od zastávek trolejbusové linky MHD. Tento projekt připravila Správa veřejného statku města Plzně.

Hospic poskytuje paliativní léčbu pacientům ve finální fázi nemoci, k dispozici má 28 lůžek. Funguje nepřetržitě už 20 let, jeho pracovníci doprovodili za tu dobu téměř čtyři tisíce klientů z celého kraje. Dvacet let činnosti i získání dotace oslavil Hospic sv. Lazara ve společenském centru Papírna ve středu 25. dubna 2018.