Horažďovicko potřebuje infrastrukturu, bydlení pro mladé i domov pro seniory

Horažďovice

Rozvoj a udržitelnost života na Horažďovicku bylo tématem setkání starostů obcí s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grünerem přímo v Horažďovicích. Na jednání dorazilo celkem 15 starostů okolních měst a obcí, kteří tak dali jasně najevo, že je zajímá budoucnost tohoto regionu, který se potýká jak s infrastrukturou, tak s odchodem zejména mladých lidí.

Obsahem jednání byly opravy a údržba silnic v majetku Plzeňského kraje a podpora oprav místních komunikací, kde je stav některých úseků až havarijní, zachování a rozšiřování veřejné dopravní obslužnosti vlaků i autobusů, a to včetně propojení na Jihočeský kraj. Tématem byla i podpora bydlení pro mladé rodiny, výstavba domu

Ivo Grüner
Ivo Grüner

pro seniory v Horažďovicích, podpora výstavby technické infrastruktury, zachovávání služeb a úřadů (lékař, pošty, obchody, místní služby, finanční úřad) a podpora zaměstnavatelských subjektů – vznik nových pracovních možností, udržení stávajících zaměstnavatelů a rozvoj menších i větších podniků.

„Je velký rozdíl žít v Plzni a jejím nejbližším okolí a žít na venkově. Ve městě je život snazší, je zde více pracovních příležitostí s vyššími výdělky, dostupnost služeb a škol, výběr volnočasového vyžití, dopravní zajištění, atd.,“ uvedl Ivo Grüner.

Vyjádřil také názor, že je nutné zachovat stávající sídelní obecní struktury   především tam, kde místní lidé pracují pro svoji obec a jsou spjati se svými vesnicemi. Mezi prioritami Plzeňského kraje je i pomoc s výstavbou a následně provozem Domova seniorů v Horažďovicích, což bude představovat stamiliónové výdaje.