Hodnota majetku Plzeňského kraje už překročila hranici 30 miliard

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Hranici 30 miliard korun už překročila hodnota majetku Plzeňského kraje. Jeho správu má nyní zefektivnit historicky první ucelená koncepce, vznikající na podnět náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcely Krejsové (ODS). Ta nechala stav krajských objektů detailně posoudit znalci. Nově získaná data kraji například umožní lépe priorizovat opravy vlastních nemovitostí.

Hodnota majetku Plzeňského kraje v posledních letech výrazně vzrostla. Ještě v roce 2016 činila 27,2 miliardy. Během let 2017 a 2018 se zvýšila o 2,9 miliardy na konečných 30,1 miliardy k 31. 12. 2018. „Správu majetku chceme maximálně zefektivnit. Proto připravujeme ucelený program pro jeho rozvoj a obnovu. Oslovili jsme znalce, aby u důležitých krajských objektů prověřili jejich stav. V rukou už máme první data, díky kterým můžeme lépe určit, jaké krajské budovy zrekonstruovat nebo upravit prioritně,“ říká Krejsová.

Době 21. století neodpovídají některé krajské školy, objekty pro zdravotní a sociální služby nebo silnice II. a III. třídy, a to i přesto, že Plzeňský kraj do modernizace v posledních letech investuje nemalé množství peněz. „Často slyšíme, že Plzeňský kraj je jediným nezadluženým krajem v zemi. Dluh není ve financích, ale je ve stavu majetku. Je před námi hodně práce, abychom naše objekty dali do podoby, na kterou bychom mohli být hrdí,“ dodává Krejsová.

„V roce 2018 kraj odkoupil od města Plzně školní a kulturní budovy za 128 milionů korun. Dalších šest objektů v hodnotě 51 milionů pak ve stejném roce získal bezúplatně. Vedle toho dochází i k prodejům nemovitostí, což se týká hlavně nepotřebného majetku, který kraj nabyl v dobách minulých. Jedná se například o zchátralé stodoly, dvě chaty v jižních Čechách, statek nebo drobné nepotřebné pozemky,“ upřesňuje Krejsová.

První významný krok k lepší správě majetku Plzeňský kraj učinil už loni, kdy s městem Plzní podepsal převodní a kupní smlouvy na některé budovy. Skutečnost, že organizace kraje sídlily v objektech, které patřily městu, komplikoval nejen investice do jejich rekonstrukcí, ale také čerpání evropských dotací. Mezi darovanými objekty je například budova Masarykova gymnázia Plzeň v Petákově ulici nebo objekt Obchodní akademie. Odkup se pak mimo jiné týkal Konzervatoře Plzeň v Kopeckého sadech nebo objektu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech.