Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje

Autobusový terminál v Plzni. foto: M. Osvaldová

Až do 29. března je možné přihlásit stavební díla do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Byl totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže.

O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích – novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.

Tréninková hala na Slovanech. foto: M. Osvaldová

V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května a budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.

„Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané, ke které mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Škola v Újezdě. foto: město Plzeň

Také primátor Plzně Martin Baxa věří, že má jeho město několik želízek v ohni. „Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku. Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě, minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem více,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji,“ vysvětlil její předseda Ota Rubner.