Hledá se osobnost století Spálenopoříčska!

Spálené Poříčí, městská radnice

Až do 31. srpna letošního roku  bude probíhat první kolo ankety Osobnost století Spálenopoříčska, kterou u příležitosti 100 let od vzniku samostatné ČSR vyhlásila kulturní a školská komise města Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku.  Na anketní lístek mohou lidé napsat maximálně 5 osob, které mají vztah ke Spálenopoříčsku (narodily se zde, žily tady nebo pracovaly…), alespoň částí svého života zasahují do období let 1918 – 2018 a jejich jméno zaslouží, aby nebylo zapomenuto.

Spálené Poříčí

Pokud ještě nevíte, kterých pět osobností  by si zasloužilo   nominaci,  je možné si vypomoci například    vyprávěním pamětníků, webem města nebo obecní kronikou, kterou můžete najít na webové stránce www.portafontium.eu. Je to opravdu zajímavé čtení – z hlubin času vysvítají jména řídících učitelů, kteří tuto kroniku pečlivě a podrobně psali, učitelů, kteří se svými žáky např. pořádali „stromkové slavnosti“, při kterých vysazovali ovocné stromy a sady po okolí města, nebo kněží, kteří byli otcovskými rádci a chápavými přáteli obyvatel městečka a okolí.

Všechny  tipy na začátku září kulturní a školská komise sepíše a spočítá a během městských slavností v neděli 16. září zveřejní užší nominaci, tzn. 3 – 5 nejčastěji jmenovaných osobností a z nich dalším hlasováním zvolíme jednu „osobnost století“ (bude další anketní lístek s konkrétními jmény). Osobnost století Spálenopoříčska bude vyhlášena na oslavách v neděli 28. října, zde také bude vylosováno a odměněno  několik hlasujících.