Hledá se NEJinovátor města Plzně 2019, soutěžit mohou malé a střední podniky

Ilustrační foto: Richard Beneš

Soutěž nazvanou NEJinovátor města Plzně 2019 pro malé a střední podniky, které sídlí v Plzeňské metropolitní oblasti, vyhlásí město Plzeň. Jejím cílem je najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Hodnocen bude tedy proces, jakým společnosti k inovacím svých produktů přistupují. Firmy se mohou do soutěže hlásit do konce října 2019, vyhlášení nejlepších je plánováno na 13. května 2020 do Měšťanské besedy.

„Firmy tak budou mít možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží. Soutěž se uskuteční ve spolupráci s BIC Plzeň, Vědeckotechnickým parkem Plzeň, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, společností CzechInvest a Západočeskou univerzitou v Plzni,“ uvedl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola (ANO).

„Do soutěže se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Plzeňské metropolitní oblasti. Obor podnikání je libovolný, do soutěže ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty,“ upřesnil Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně.

V první části hodnocení firmy posuzuje odborná porota, která přihlíží k významným subjektivním faktorům a kritériím, například k významu inovačních aktivit firmy pro region, k úrovni spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou či reprezentaci regionu firmou v zahraničí. Podle těchto kritérií porota vybere 20 společností, jimž bude nabídnuto hodnocení takzvaným inovačním auditem. Ten následně určí pořadí a vítěze soutěže. V rámci soutěže mohou být vyhlášeny na základě podnětu spolupracujících subjektů také vedlejší kategorie.

Plzeňskou metropolitní oblast tvoří 117 obcí, zahrnuje kromě města Plzně také obce s rozšířenou působností Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice. Žije zde 309 tisíc obyvatel, tedy více než 50 procent obyvatel Plzeňského kraje.