Historie všemi smysly na hradě Kašperk

foto: www.hradkasperk.cz

Hmat, čich, chuť, zrak i sluch… Všechny smysly si přijdou na své při originálním poznávání historie na Kašperku, majestátním strážním hradě v sousedství Kašperských Hor.  Akce nazvaná Historie všemi smysly, které bude patřit konec září od 29. září – 1. října, je součástí zdejšího oblíbeného cyklu Oživená historie.

V průběhu tří dnů, kdy Kašperk ovládne Historie všemi smysly, návštěvníky čeká pečení chleba v replice jednokomorové středověké pece, povídání o bylinkách a jejich využití ve středověku a dnes, výroba kachlů s českým lvem, zhotovování pečetí a razidel, nahlédnutí do středověké astronomie s Lumírem Honzíkem z plzeňského planetária či workshop s praktickými ukázkami středověkých dámských účesů.

V závěrečný den, 1. října, bude hradem znít středověká hudba v podání souboru Argus von Ardingen z Pasova. Připraveny jsou nové dětské prohlídky, prohlídky v německém jazyce a také dva tradiční prohlídkové okruhy Stavba hradu a Život na hradě, provázené unikátními audiovizuálními efekty, jako jsou oživlá gotická komnata a nástěnná malba. Pro děti bude na nádvoří připraven roh jednorožce, na kterém si vyzkoušejí svou zručnost při házení kroužky, střelba z luku či psaní na středověkém skriptoriu.

výroba kašperských „buchet“

ašperk je s 886 m. n. m. nejvýše položeným královským hradem v Čechách, takže bonusem budou krásné výhledy na barevnou podzimní Šumavu.

„Snažíme se, aby návštěvníci našeho hradu nevnímali historii, památky a další pozůstatky minulosti jako prázdné, bezduché skanzeny, ze kterých se dochovaly jen vnější zdi a nějaké anonymní předměty. Lidé jsou stále stejní, kontinuita lidských dějin neustále pokračuje. Takže poznáme-li lépe například středověkého člověka, zjistíme co, proč a jak dělal, porozumíme nejen našim dějinám, současnosti, ale také vývoji krajiny či myšlení,“ vysvětluje kastelán hradu Kašperk Zdeněk Svoboda.

Program Historie všemi smysly je spolufinancován z přeshraničního projektu Po stopách Karla IV., který vzešel z iniciativy města Kašperské Hory a partnerem na bavorské straně je město Grafenau. Obě města spolupracují již od časů Karla IV., který Johanu z Leuchtenberka povolil zřídit druhou obchodní stezku z Kašperských Hor směrem na západ. V roce 1376 Karel IV. udělil Grafenau městská práva, a to jako prvnímu městu v Dolním Bavorsku. Stalo se tak na přímluvu Johana z Leuchtenberka, pozdějšího zástavního držitele hradu Kašperk. V Grafenau si více jak 40 let každoročně připomínají tyto slavné časy velkolepou historickou městskou slavností, která je v posledních dvou letech spolufinancována rovněž z projektu Po stopách Karla IV. a na kterou jsou pravidelně zváni také účinkující a návštěvníci z Čech. Stejně tak jsou němečtí sousedé vítanými hosty na Kašperku, jak potvrzuje Zdeněk Svoboda: „Obecně bychom rádi, aby se na Šumavě i v Bavorském lese více a více potkávali Češi a Němci jako lidé, kteří se dokáží sejít, domluvit na realizaci společných akcí, společně tvořit a také se společně bavit.“