Hejtmanství poprvé podpoří dotací nejmenší zemědělce a farmáře

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Pomocnou ruku nejmenším farmářům, kteří jinak nemají šanci dosáhnout na dotace poprvé podává Plzeňský kraj. Letos pro ně vyčlenil na dotace 2,15 milionu korun. Žadatelé mohli získat maximální částku 200 tisíc korun. Kraj si klade za cíl podpořit na venkově podnikání farmářů, kteří pečují o krajinu šetrněji než velkofarmy dotované z evropských prostředků. Vzorem se stal bavorský systém. Do budoucna by tak chtěl kraj pomáhat zemědělcům i v příštích letech.

„Jedná se zejména o mikropodniky, malé rodinné farmy, vůči nimž je stát přezíravý. Měli jsme převis žádostí. O dotaci se hlásilo 28 žadatelů, kteří chtěli celkem 3,7 milionu korun. Vzhledem k tomu, že kraj ale vyčlenil jen dva miliony, dostane tentokrát dotaci jen 18 žadatelů převážně z řad fyzických osob,“ vysvětlila Radka Trylčová (ODS), radní kraje pro oblast životního prostředí.

Peníze na stavbu polního zastřešeného dřevěného skladu využije pouze v jednom případě zapsaný spolek Asined-b z Tění na Rokycansku, který se věnuje chovu koní. Farmář Jaroslav Hruška na své farmě v obci Stvolny u Manětína postaví studnu s výstrojí. Ekologický zemědělec Martin Fišpera z Bernartic u Stráže na Tachovsku použije peníze z dotace na opravu podlahy hospodářské budovy a povrchu nádvoří. Začínající farmářka Barbora Kubíčková z Čmelín na Plzeňsku si vybuduje přístřešek pro skladování sena. Kraj zvýhodnil místo hospodaření, tedy půdu, ekologickou produkci a začínající živnostníky. Z dalších peněz opraví zemědělci například krovy a střechy stodol.

„Většinou se jedná o drobné investiční věci, které se nepodporují z jiných programů, hlavně jde o opravy. Farmáři žádali o částky v rozmezí od 90 do 200 tisíc Kč. O podporu mohli žádat farmáři s výměrou do 200 hektarů obdělávané půdy a s nejvíce deseti zaměstnanci. Na dotaci se domluvil kraj nedávno v poradním sboru, který funguje dva roky, s malými zemědělci, tedy s jejich asociací,“ uvedla radní Trylčová.

Podle radní nabývá podpora malých farem na důležitosti, protože spotřebitelé se zajímají o původ, kvalitu a nezávadnost potravin. Lidé se chtějí podívat na výrobu mléka, sýrů a masa, ale problémem je malá nabídka, hlavně kolem Plzně. Kraj chce také podpořit výuku dětí a jejich cesty na farmy, finančně už podporuje středoškolské zemědělské vzdělávání. Od letoška už bude pořádat dožínky jen na farmách, ne na náměstích.

Další podporu pro malé farmáře přislíbil i hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSDD), který se nebrání tomu, aby kraj zvýšil celkovou částku na dotaci, pokud se nový program uchytí. A už teď je jasné, že o něj zájem bude.