Hejtmanství dalo zelenou žádosti o státní dotaci na stavbu krajské galerie

Takto by měla vypadat nová budova Západočeské galerie v Plzni

Do konce tohoto týdne požádá Západočeská galerie v Plzni (ZČG), zřizovaná Plzeňským krajem ministerstvo kultury o státní peníze na stavbu nové regionální galerie. Náklady na stavbu po přepočtu na cenovou úroveň roku 2020 činí 930 milionů korun a to včetně mobiliáře a interiérů. Na projekt, který by měl vzniknout v lokalitě U Zvonu, existuje platné stavební povolení i studie proveditelnosti. Kraj ale do projektu půjde pouze v případě, když získá ze státního rozpočtu dotaci 480 milionů korun. Radní kraje souhlasili s předložením žádosti o dotaci do programu ministerstva kultury. Informoval o tom náměstek hejtmana pro kulturu a senátor Vladislav Vilímec (ODS).

„Není důvod proč se žádostí dále čekat. Navíc se teď připravuje návrh státního rozpočtu na příští rok a je potřeba tam prosadit příslušné objemy finančních prostředků,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vladislav Vilímec. Peníze chce kraj z programu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení. „Je tam letos poprvé částka kolem 200 milionů korun a nevím, jestli se to vůbec vyčerpalo, protože ty ostatní projekty moc připravené nejsou. V Brně chtějí vybudovat Janáčkovo kulturní centrum. V Ostravě zase knihovnu. My jediní ale máme vydané stavební povolení, můžeme se opřít o spolupráci s městem,“ řekl Vilímec. Kraj chce prosadit, aby byla v programu od roku 2020 vyšší suma, než ta současná.

Pokud by stát schválil nižší dotaci nebo kdyby kraj nedostal nic, musela by se k projektu znovu vyjádřit rada kraje. „Z vlastních zdrojů bychom celou stavbu nemohli financovat,“ řekl Vilímec. Podle jeho slov by měl mít stát určitou spoluzodpovědnost za investice přes 100 milionů. Kraj hodlá do projektu stavby galerie investovat ze svého rozpočtu částku 450 milionů.

Stavba galerie je plánována na léta 2020 až 2022, do roku 2023 má získat mobiliář a interiér. Nový polyfunkční objekt s významným nadregionálním dopadem podle studie proveditelnosti výrazně zvýší počty návštěvníků z ČR i z ciziny. V budově bude stálá expozice moderního umění, expozice Ladislava Sutnara, plánované výstavy, doplňující kulturní aktivity i nové produkty. Díky centrálnímu a tranzitnímu depozitáři splní ZČG zákonné požadavky na uchovávání a péči o sbírkový fond.