Hejtman se nebrání integraci celých rodin

Další z tradičních business snídaní Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje, tentokrát s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem, se uskutečnila dnes za účasti podnikatelů z různých míst a profesí regionu. Hejtman seznámil přítomné podnikatele se svými prioritami a plány, počínaje dopravou přes zdravotnictví až po podporu podnikání.

Zástupci komory se s hejtmanem plně shodli na tom, že je nutné podporovat především malé a střední podniky a seznámili ho s několika konkrétními návrhy, které by bylo možné v nejbližší době realizovat. I na této akci se potvrdilo, že podnikatele napříč obory v současnosti trápí zejména akutní nedostatek zaměstnanců. Důležitým tématem setkání tak byla oblast vzdělávání, ale také problematika agenturního zaměstnávání a možností získávání pracovních sil z jiných regionů a států. Současný stav, kdy ve velkém počtu přicházejí zejména nekvalifikovaní agenturní zaměstnanci, kteří pak žijí v  nevyhovujících podmínkách na ubytovnách, regionu přináší mnoho problémů. Účastníci se vyjádřili, že ideálním řešením by byla relokace a přirozená integrace celých rodin, s čímž již má řada zúčastněných podnikatelů velmi pozitivní zkušenosti.