Happening Koryto zve opět k řece Klabavě

Rokycanská veřejnost bude mít možnost nechat se v sobotu 16. června opět vtáhnout do    dalšího, již 4. happeningu Koryto, který se koná od 11 hodin  v korytě řeky Klabavy v Rokycanech u mostu na Pražské. Pořádají ho členové a přátelé základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kulíšek v Rokycanech spolu s iniciativou „Chceme zpět k řece“.

Jejich  společným zájmem je ochrana přírody a krajiny, ale snaží se též o zdravé životní prostředí a životní styl obyvatel města. Aktuálně své síly napínají k rozpoutání veřejné diskuse o tématu plánované stavby protipovodňových zábran v centru Rokycan. Nelíbí se jim, že o takto zásadní a finančně náročné stavbě, která promění tvář města pro mnoho dalších generací, se rozhoduje za zavřenými dveřmi, bez otevřené diskuse s obyvateli města.

Podle jejich názoru tento  plánovaný projekt ohrožuje  řeku, která by mohla  z města de facto zmizet – poteče v hlubině vybetonovaného koryta a procházka centrem města pak bude jen průchodem betonovou džunglí. Mají za to, že projekt je jednoznačně nedokonalý – stavba je navržena tak, aby město ochránila pouze před stoletou vodou. Navíc nelze vyloučit ani selhání plánovaného systému.