Fúzi krajských nemocnic podpořil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si prohlédl Klatovskou nemocnici v doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Foto: KÚPK

Sloučení tří krajských nemocnic, tedy Domažlické, Stodské a Klatovské v jeden subjekt, podpořil při návštěvě Klatovské nemocnice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V nemocnici si ministr prohlédl několik oddělení a setkal se zaměstnanci nemocnice.

„Je to o úsporách nákladů a dalších synergiích, které mohou vést k lepším úhradám za výkony a vyrovnání rozdílů mezi nemocnicemi,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Fúzi krajských nemocnic schválila Rada Plzeňského kraje v pondělí. V první fázi půjde o sloučení čtyř společností, Nemocnice Plzeňského kraje, Domažlická nemocnice a Stodská nemocnice do společnosti Klatovská nemocnice. Nástupnická společnost ponese název Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Ministr zdravotnictví diskutoval i se zaměstnanci nemocnice. Foto: KÚPK

Sloučením nemocnic se dále zefektivní operativní řízení, finanční controlling, společné nákupy, vzdělávání zdravotníků či organizace zdravotní péče, zejména v oblasti komplementární. Nově vzniklý subjekt s 1270 zaměstnanci a 690 zdravotními lůžky bude také lépe čelit problému nedostatku zdravotnického personálu na českém pracovním trhu a posílí se jeho pozice při jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách i struktuře poskytované péče.

Fúze nemocnic se nedotkne rozsahu poskytované péče, a to ani nemocnic, které budou prozatím fungovat samostatně. V nemocnicích zůstanou zachována všechna pracovní místa, včetně odborových organizací. „O postupu fúze byli informování zaměstnanci dotčených subjektů, zastupitelé měli možnost se seznámit s fakty na semináři, který se uskutečnil 8. dubna 2019,“ dodává Milena Stárková.

Foto: KÚPK

Nemocnice Rokycanská, Horažďovická a nemocnice Svatá Anna pak přistoupí ke sloučení ve druhém kroku, pravděpodobně v roce 2022.