Fotoinformel Evy Hubatové

Domov pro seniory sv. Jiří

Obrazy, které vznikly za posledních deset let technikou nazvanou fotoinformel, můžete vidět v Domově pro seniory svatého Jiří v Plzni na Doubravce. Autorkou je plzeňská výtvarnice, umělecká fotografka a publicistka Eva Hubatová.

Čerstvá držitelka Ceny Evropské unie za uměleckou a kulturní činnost vychází z fotografického záznamu zdánlivě bezvýznamných prvků, které za pomoci počítače a své fantazie upravuje.  Výstavu můžete vidět do 28. března.