Fond ASEKOL pomůže prospěšným projektům

Za osm let svého působení již Fond ASEKOL v Plzeňském kraji rozdělil statisíce korun mezi 16 projektů zaměřených na zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Díky tomu se na mnoha místech výrazně zlepšily možnosti sběru starého elektra, který je nyní pro občany pohodlnější a bezpečnější. Letos Fond ASEKOL podpoří 3 projekty částkou 70 000 korun. Realizace všech vybraných projektů by měla být dokončena do konce roku.

V Tachově se podpora ve výši 40 000 korun týká rekonstrukce stávajících sběrných míst, Dobřany využijí peníze ke zpevnění ploch pro umístění stacionárního kontejneru a kontejnerů pro třídění odpadů a ve Šťáhlavech zase na kamerový systém.

„Nejvíce žádostí směřovalo ke zkvalitnění sběrných míst a  zabezpečení sběrných dvorů kamerovým či jiným systémem. Tyto projekty díky podpoře fondu nabídnou občanům pohodlnou a snadnou možnost vyhodit staré elektro. Navíc se daří snižovat počet krádeží a celkově zvýšit bezpečnost sběrných míst,“ říká Eva Zvěřinová, manažerka sběrné sítě společnosti ASEKOL.

Fond ASEKOL vznikl před osmi lety s cílem podpořit kvalitu sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Za dobu svého působení rozdělil mezi více než tři stovky projektů z celé České republiky úctyhodnou částku přesahující 19 milionů korun. Jen v Plzeňském kraji již podpořil 16 projektů.