Firmy z Bavorska i Česka se sejdou na třetím ročníku burzy v Klatovech

Třetí Bavorsko-česká burza firem opět sdruží firmy, univerzity, výzkumná zařízení a jiné organizace. Akci pořádá Evropský region Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum. Akce se uskuteční 16. října 2019 v Klatovech.

Kromě aktérů z odvětví strojírenství, elektrotechnika, IT a automotive je letošní zaměření i na stavebnictví. Srdečně jsou zváni ale i výstavci a návštěvníci z jiných branží, aby tak mohli profitovat z nových kontaktů k dalším podnikům, vysokým školám a zástupcům z oblasti politiky.

Z „dobrého sousedství“ mezi Čechami a Dolním Bavorskem vznikla v minulých letech velice úspěšná hospodářská spolupráce. Názorné příklady prosperujících bavorsko-českých vztahů je možné ukázat na přeshraničních dodavatelských a odběratelských vztazích, na pobočkách firem v sousední zemi nebo na kooperačních projektech bavorských a českých univerzit s firmami.

Záměr: přeshraničně a napříč různými odvětvími

Tento úspěch je možné rozšířit! Formát Bavorsko-české burzy nabízí bezplatnou platformu pro přeshraniční intenzivní dialog na rovnocenné úrovni.

V letošním roce je navíc odvětvové zaměření rozšířeno o stavebnictví. Cílem setkání je vytvoření dalších kooperací mezi firmami a vztahů k univerzitám a klastrům a jejich zintenzivnění. Z toho vytvořená přidaná hodnota zůstane v regionu a tímto ho dále posílí.

Formát: Jednoduše, zdarma a simultánně tlumočeno

Krátké přednášky představí Best-Practice příklady úspěšné česko-bavorské spolupráce a dodají tak zájemcům o přeshraniční aktivity odvahu. Na připravených výstavních stolcích mohou výstavci po předchozím přihlášení prezentovat své produkty, nabídky a služby.

Dorozumění bude i přes jazykové bariéry bezproblémově zajištěno: všechny přednášky budou simultánně tlumočeny v obou jazycích a tlumočníci budou během celého veletrhu zdarma k dispozici všem výstavcům a hostům, aby umožnili jejich bilaterální dialogy.

Dvojjazyčná podpora

Před akcí mohou všichni výstavci uvést, co hledají a co nabízejí. Tyto informace budou připraveny v českém a německém jazyce a budou během burzy firem zveřejněny na centrálním místě a dostupné tak všem výstavcům a hostům. Tyto informace mohou být využity k získání kontaktu a použitelné pro budoucí kooperace a nové obchodní vztahy.

Jaroslava Pongratz

Dále jsou během akce k dispozici dotazníky, na kterých mohou účastníci uvést, které informace a poradenství požadují a vyjádřit, jaké konkrétní kontakty či kooperace aktuálně hledají. Manažerka kontaktních sítí ing. Jaroslava Pongratz z Evropského regionu Dunaj–Vltava tyto žádosti následně zpracuje a jednotlivě důvěrně zodpoví. I tato profesionální služba je dvojjazyčná a je pro všechny instituce a firmy z Čech a z Dolního Bavorska bezplatná.

V pořadí už třetí Bavorsko-česká burza firem se koná 16.10.2019 od 15:00 hodin v Kulturním domě Družba v Klatovech. Vstup je pro výstavce i hosty zdarma. Je nutné se předem přihlásit u Jaroslavy Pongratz: j.pongratz@euregio-bayern.de nebo na 0049 170 8118194.

PR