Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

zpět na výpis kategorií přihlásit jako firma Manuály

Přihlásit firmu

Muzeum nabízí návštěvníkovi stálou expozici „Po stopách víry františkánským klášterem“ a nachází se v objektu původně minoritského a posléze františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města. Vystavena jsou zde významná výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci i život Krista.

Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na jejím území, samotnému klášteru a františkánskému řádu. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. Za vrchol prohlídky je považována „klenotnice“ vystavující nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni.

V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář a mobiliář původní knihovny.

Prohlídky jsou možné pouze duben až říjen.

 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Františkánská 11, Plzeň+420 378 370 900http://www.zcm.cz
Otevírací doba
pondělízavřeno
úterý10:00 - 18:00
středa10:00 - 18:00
čtvrtek10:00 - 18:00
pátek10:00 - 18:00
sobota10:00 - 18:00
neděle10:00 - 18:00
Hodnocení firmy:
Žádné nabídky pro tento den
Žádné události pro tento den