Filmový festival Finále Plzeň hledá organizátora pro další čtyři roky

foto: Finále Plzeň

Rada města Plzně schválila vyhlášení Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace Festivalu Finále Plzeň pro roky 2020 až 2023. Na každý rok je alokována částka ve výši tři miliony korun.

„Filmový festival Finále Plzeň je od roku 1968 jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Plzni i celém Plzeňském kraji. Idea uspořádat festival českých a slovenských filmů v Plzni se zrodila již roku 1967. Stál za ní především tehdejší ředitel Krajského podniku pro film, koncerty a estrády Ladislav Ženíšek. Rok 1968 se stal festivalovým rokem číslo jedna. Oficiální název festivalu zněl FINÁLE (Filmy Našich Let) – festival českého a slovenského filmu v Plzni,“ připomněla významnost celého festivalu náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Filmový festival je každoroční soutěžní a bilanční přehlídkou českých celovečerních hraných filmů a soutěžní přehlídkou dokumentů. Během jednoho týdne je ve městě promítnuta veškerá celovečerní hraná produkce a výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího z dokumentů. Hlavním oceněním je Zlatý ledňáček, udělovaný například za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film či nejlepší dokumentární film,“ vysvětlila vedoucí magistrátního odboru kultury Květuše Sokolová.

Součástí programu je již tradičně také sekce zaměřující se na kinematografii jedné z evropských zemí a platforma Industry Days určená pro filmové profesionály. Celý filmový týden je pak doplněn retrospektivami významných filmových osobností, výjimečnými počiny české kinematografie a besedami s tvůrci.

Dotace je i pro další období navrhována opět jako čtyřletá z důvodu zajištění kvalitní přípravy programu a dramaturgie festivalu, včetně možnosti získávání dalších finančních zdrojů pro tento festival s dostatečným časovým předstihem ze strany organizátora. Vyhlášení předpokládá jediného hlavního organizátora, a tedy jediného příjemce celé dotace.

„Dotace je zaměřena na podporu realizace filmového festivalu Finále Plzeň, který výrazně přispívá k obohacení kulturního života města Plzně a zviditelnění města Plzně na poli filmové tvorby,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

Filmový festival Finále Plzeň v letech 2012 až 2015 organizovala společnost Dominik centrum s. r. o. V letech 2016 až 2019 byla dotace poskytnuta společnosti Film Servis Plzeň s. r. o.