Filmaře vystřídá historie rodu Metternichů

Klášter_Plasy, kde se nachází rodinná hrobka Metternichů, foto Richenza

Začátkem března klášter v Plasích hostil slovenské filmaře, kdy se stal kulisou filmu „Posol“, který popisuje střet kněžského povolání s režimními praktikami v 80. letech minulého století. Neméně živo tady bude i během velikonočních prázdnin, ve dnech od 29. března do 2. dubna, kdy nabídne klášter dvakrát denně prohlídky konventu.

„Ještě dříve, než bude zahájena obnova prelatury v rámci projektu IROP, představíme návštěvníkům budoucí trasu před její opravou. Přiblížíme jim dějiny objektu od roku 1144 až do současnosti, ukážeme jim pár kousků vybraného mobiliáře před restaurováním, seznámíme je s působením rodu Metternichů v Plasích,“ popisuje speciální prohlídky kastelán Pavel Duchoň. S celkovou stavební obnovou prelatury souvisí i letošní plánované archeologické průzkumy před sýpkou. „Pokračujeme v projektování předpolí konventu a nových pokladen,“ dodává Pavel Duchoň.

Stejně jako v loňském roce jsou připraveny čtyři speciální, tematicky zaměřené prohlídky z cyklu Monastýrování, které přiblíží stavební prvky jednotlivých částí kláštera i každodenní život v cisterciáckém řádu.