Festival Finále Plzeň podpoří město dotací ve výši 12 milionů korun

foto: Finále Plzeň

Festival Finále Plzeň podpoří v příštích čtyřech letech město Plzeň. V období 2020–2023 každoročně poskytne společnosti Film Servis Plzeň s. r. o. dotaci ve výši tři miliony korun. Celkem tedy na pořádání festivalu uvolní v příštích čtyřech letech částku 12 milionů korun. Návrh radních už schválili zastupitelé Plzně.

„Společnost Film Servis Plzeň s. r. o. na organizaci Festivalu Finále obdržela dotaci i v předcházejícím období 2016–2019. Jako jediný subjekt požádala o podporu ze Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu Festival Finále Plzeň na období 2020–2023. Žádost kladně posoudila odborná komise a poté Rada města Plzně doporučila zastupitelům schválit udělení dotace,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

Filmový festival je každoroční soutěžní a bilanční přehlídkou českých celovečerních hraných filmů a soutěžní přehlídkou dokumentů. Během jednoho týdne promítne veškerou celovečerní hranou produkci a výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího z dokumentů. Hlavním oceněním je Zlatý ledňáček, udělovaný například za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film či nejlepší dokumentární film.

„Klíčovou částí programu Finále Plzeň v letech 2020–­­2023 zůstanou zavedené soutěže v pěti kategoriích. Úkolem Finále Plzeň je především představit českou filmovou, televizní a internetovou tvorbu domácímu publiku, ale i zahraničním filmovým profesionálům, kteří se zajímají o tuzemskou audiovizuální tvorbu,“ popsala Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Festival zároveň poskytuje domácím a zahraničním filmovým profesionálům prostor pro diskuzi, prezentaci svých projektů a navazování nových spoluprací.