Fakultu zdravotnických studií povede Lukáš Štich

FZS

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií (FZS) zvolil kandidáta na děkana na další čtyřleté funkční období. Stal se jím Lukáš Štich. Na funkci děkana FZS kandidoval jako jediný. V tajném hlasování mu odevzdalo svůj hlas 7 z 12 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, od 28. března 2019 do roku 2023.

Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů dvanáctičlenného Akademického senátu FZS získal v prvním kole volby. V čele nejmladší fakulty Západočeské univerzity nahradí Lukáš Štich děkanku Ilonu Mauritzovou. Ta fakultu řídila nejprve v letech 2008 – 2011, současné funkční období uplyne 27. března 2019.

PhDr. Lukáš Štich (*1985) vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, oborově se profiloval v oblasti informačních technologií. Od roku 2007 působil jako pedagog, nejprve na plzeňském Gymnáziu Františka Křižíka, poté na katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU. Má bohaté zkušenosti v oblasti zavádění podpory výuky studijních oborů, např. zavedení e‑learningové výuky pro obory studované v dálkové formě, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe, například s Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií. Ve spolupráci s Ústavem celoživotního vzdělávání působil jako koordinátor projektů a lektor e-kurzů. V současné době působí jako projektový manažer na děkanátu FZS ZČU. Zde se podílí na realizaci projektů ve vazbě na fondy Evropské unie, zajišťuje uživatelskou podporu IT a podílí se na řešení veřejných zakázek.

Lukáš Štich chce, aby FZS byla pro studenty i zaměstnance prestižní institucí. Studenty chce maximálně zapojit do tvůrčích a výzkumných aktivit fakulty. V oblasti vzdělávání je jeho prioritou získání akreditace dalšího navazujícího magisterského oboru. Důležitý směr podle něj představuje rozvíjení mezinárodních vztahů, které podporují projektovou a výzkumnou spolupráci a otevírají studentům i zaměstnancům širší možnosti jejich odborného rozvoje.

Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2008 transformací z Vysoké školy v Plzni, o.p.s., a nabízí vzdělání v nelékařských zdravotnických oborech. Tvoří ji tři katedry: katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví; katedra rehabilitačních oborů a katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Fakulta nabízí obory v bakalářské formě studia (fyzioterapie, ergoterapie, ortotik-protetik, všeobecná sestra, porodní asistence, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotní laborant) i v navazujícím magisterském studiu (ošetřovatelská péče v interních oborech a ošetřovatelská péče v chirurgických oborech). Za deset let existence se fakulta může pochlubit 2226 úspěšnými absolventy. V současné době zde studuje přes 900 studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.