Fakultní nemocnice v Plzni uzavírá oddělení, vyhlásila zákaz návštěv

Foto: Lochotínský areál FN Plzeň

Z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění platí od 31. ledna od 8 hodin na několika pracovištích Fakultní nemocnice Plzeň zákaz návštěv.

Oddělení se uzavírají jak v areálu na Lochotíně, tak na Borech. Fakultní nemocnice žádá, kteří navštíví ostatní oddělení či kliniky, aby přicházeli v limitovaných či menších počtech a dodržovali zásady respirační hygieny. Zákaz návštěv je platný až do odvolání.

Uzavřená pracoviště:
FN Plzeň-Lochotín:
KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)
HOO (Hematologicko-onkologické oddělení)
DK-HOO (Hematologicko-onkologické oddělení Dětské kliniky)
GPK (Gynekologicko-porodnická klinika – oddělení šestinedělí)
Všechny jednotky intenzivní péče (JIP na všech klinikách a odděleních) 

FN Plzeň-Bory:
ARO (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, včetně DIOP a DIP)
Geriatrické oddělení
Všechny jednotky intenzivní péče (JIP na všech klinikách a odděleních)